Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » Przetargi

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

            W dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

 Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  45 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Jacek Duczmal.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/2 o pow.  0,0695 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  26 500,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 32 500,00 zł. Nabywcą została Małgorzata Mazurek.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 15:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 14:58:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:57)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załącznik  Nr 1 Projekt budowlany

Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych dotyczących inwestycji

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 6a Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakłądają obowiązek posiadania takich uprawnień

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8 Oświadczenie Wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wylkuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 Oświadczenie wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9a Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykorzystania potencjałuinnych podmiotów do realizacji zamówienia

Załącznki Nr 11 Istotne postanowiena umowy ( wzór umowy )

załącznik Nr 12 Formularz oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przebudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych

Informacja o terści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 10, 11 czerwca 2014r)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 12-17 czerwca 2014)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/06/2014 14:06:44)
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa oświetlenia ulicznego - Sulmierzyce ulica Myśliwska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2013 13:50:37)
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/12/2013 14:22:16)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 15:06:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/10/2013 13:03:17)
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z informacją turystyczną
Ogłoszeniu o zamówieniu na przebudowę ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę 45 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 450,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Arkadiusz Smok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1122 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 350,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 35 350,00 zł. Nabywcą został Krzysztof Hybsz.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:53)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 12:01:39)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/07/2013 13:25:50)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3791
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:31:58)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3792
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:10:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 14:53:13)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/06/2013 15:02:57)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2013 10:48:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2013 12:47:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2013 18:13:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 07.05.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 822/3  o pow.  0,8799 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023345/1. W  przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2013 15:10:58)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:54)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 05.04.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  następujących działek:

nr 3181, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.    4,3970 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3180, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.     3,3420 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/1, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  4,0811 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/3, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  0,9540 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3183/4, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow. 12,6687 ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3183/5, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.   5,4214ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3185, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.      0,2383ha, KW KZ1R/00024063/7

dla w/w działek  księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie.

W przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyło 11 podmiotów, dwa podmioty nie zgłosiły się na przetarg.
W przetargu udział wzięło 9 podmiotów.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  400 000,00 zł.

Najwyższa złożona oferta wynosi  1 220 000,00 zł  i  za taką kwotę nieruchomość została sprzedana. Nabywcą jest firma Invest Pro Capital sp. z o. o, spółka komandytowo - akcyjna z Warszawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYNAJEM KIOSKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 22.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9. W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2013 12:59:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 W dniu 14.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1112 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9.
W przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:29:15)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:25:21)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2013 15:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)