Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Wybory i referenda » wybory samorządowe 21.11.2010

wybory samorządowe 21.11.2010

WYNIKI DRUGIEJ TURY WYBORÓW NA BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/12/2010 09:46:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/12/2010 09:57:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/12/2010 09:57:26)
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 22.11.2010 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/11/2010 09:52:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/11/2010 09:52:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/11/2010 09:52:45)
WYNIKI WYBORÓW
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW
- karta do głosowania jest koloru białego
- można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów
- wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
- odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
- nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonegoz listy kandydatów
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono
W WYBORACH DO RADY POWIATU
- karta do głosowania jest koloru żółtego
- wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
- odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
- nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonegoz listy kandydatów
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
- karta do głosowania jest koloru niebieskiego
- wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
- odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
- nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonegoz listy kandydatów
- postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listykandydatów, której rejestrację unieważniono
W WYBORACH WÓJTA – BURMISTRZA
- karta do głosowania jest koloru różowego
- wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
- odda głos na więcej niż jednego kandydata
- nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
W WYBORACH WÓJTA – BURMISTRZA(w przypadku głosowania na jednego kandydata)
- karta do głosowania jest koloru różowego
- wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata
- wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
- postawi znak „x” w obu kratkach
- nie postawi znaku „x” w żadnej kratce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/11/2010 17:10:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/11/2010 17:10:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/11/2010 17:10:42)
Uchwała Nr 7/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Sulmierzyce w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2010 16:36:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/11/2010 16:58:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/11/2010 16:57:55)
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SULMIERZYCACH z dnia 4 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2010 16:41:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/11/2010 11:22:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/11/2010 11:22:38)
INFORMACJA dla mężów zaufania wyznaczonych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sulmierzycach informuje  mężów zaufania, że w dniu  21 listopada   2010 r. rozpoczyna pracę w swej siedzibie o godz. 700.

                                                                                                                         

                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                           /-/  Agnieszka Stefańska

                                                                                                                            

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/11/2010 13:29:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/11/2010 13:29:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/11/2010 13:29:39)
Uchwała nr 2/2010 Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 

            Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ i § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /M. P. Nr 61, poz. 642/,   uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór, w wyniku jawnego głosowania,  Pani  Karoliny Wizner na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodnicząca

                                                                      Obwodowej Komisji Wyborczej

                                                                                 w Sulmierzycach

                                                                           /-/  Agnieszka Stefańska

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2010 15:31:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/11/2010 17:04:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/11/2010 17:04:13)
Uchwała nr 1/2010 Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych  na dzień 21 listopada 2010 r. 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ i § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /M. P. Nr 61, poz. 642/,  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się wybór, w wyniku jawnego głosowania,  Pani Agnieszki Stefańskiej na Przewodniczącą Obwodowej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      Przewodnicząca posiedzenia
                                                         
/-/ Irena  Maria Stawowa

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2010 15:30:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/11/2010 17:05:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/11/2010 17:04:55)
Informacja

Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje ,że w dniach od 8-12 listopada 2010r. zostaną wyłożone w godzinach 7 00 – 15 30 Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pokój nr 3 spisy wyborców.

                                                                                                          Burmistrz Miasta
                                                                                                       
  /-/ Idzi Kalinowski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2010 15:27:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/11/2010 15:27:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/11/2010 15:27:05)
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sulmierzycach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Sulmierzycach podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SULMIERZYCZANIE

Numer 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ALTERNATYWA DLA SULMIERZYC”

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/11/2010 14:13:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/11/2010 08:05:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/11/2010 08:05:39)
Uchwała nr 6/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art.18 ust.1,1a,2, i (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010r.Nr 176,poz.1190) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r.w sprawie sposobu zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw ,Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy (M.P.Nr 61 ,poz.641 ze zm.),po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Sulmierzyce w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta,burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.uchwala się ,co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodową komisję wyborczą do przeprowadzenia na obszarze Miasta Sulmierzyce głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta,burmistrza,prezydenta miasta,zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Skład obwodowej komisji wyborczej podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Skład obwodowej komisji wyborczej wywiesza się w jej siedzibie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                              Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach

                                                                                                /-/Emilia Maria Łączewna

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 6/2010

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Sulmierzycach z dnia 2.11.2010r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sulmierzycach, ul.Szkolna 2

Skład komisji:

1.Agnieszka Stefańska,zam:Sulmierzyce

2.Martyna, Teresa Szymanowska,zam.Sulmierzyce

3.Joanna Horyza,zam.Sulmierzyce

4.Aneta Kurzawa,zam:Sulmierzyce

5.Karolina Wizner,zam.Sulmierzyce

6.Agnieszka Kalak,zam.Sulmierzyce

7.Irena, Maria Stawowa,zam.Sulmierzyce

8.Irena Koczorowska,zam:Sulmierzyce

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/11/2010 13:31:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/11/2010 16:58:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/11/2010 16:58:35)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 28 października 2010 r.

o  numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miastach, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art.2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191),uchwały Nr 131 Zarządu Miasta Sulmierzyce z dnia 03.09.1998r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Sulmierzyce (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego     nr 22 poz.183)  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sulmierzycach, Rady Powiatu Krotoszyńskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Sulmierzyce, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Sulmierzyce

Zespół Szkół Publicznych

ul.Szkolna 2

w Sulmierzycach

nr tel.62 7223 209

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w dniu  21 listopada 2010r. między godz. 800  - 2200 bez przerwy.

 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce

    /-/ Idzi Kalinowski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/11/2010 12:44:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/11/2010 12:44:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/11/2010 12:44:35)
KANDYDACI NA BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE, RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ORAZ RADNYCH POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO W NADCHODZĄCYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 listopada 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/11/2010 08:31:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/11/2010 08:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/11/2010 08:39:51)
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 29 października 2010 r. o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Sulmierzyc zarządzonych na dzień 21 listopada 201

Na podstawie art.64 o ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010 r. Nr 1176,poz.1190) Miejska Komisja Wyborcza w Sulmierzycach w drodze publicznego losowania przyznaje numery zarejestrowanym listom na radnych do Rady Miejskiej Sulmierzyc.

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 2.11.2010r.(wtorek) o godz .1500 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul.Rynek 11 sala narad.

   

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Sulmierzycach

/-/Emilia Maria Łączewna

                                                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2010 09:50:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2010 09:50:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2010 09:50:34)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

z dnia 21 października 2010 roku

dotyczy:   Rejestru  Wyborców

            Burmistrz Miasta informuje, że w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach prowadzony jest stały rejestr wyborców.

            W rejestrze tym ujęci są wyborcy ,zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta.

            Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze miasta bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miejskim pisemny wniosek.

            Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający czasowo na obszarze miasta, również mogą się zwracać do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach o wpisanie do rejestru wyborców.

            Wyborcy stale zamieszkali na obszarze miasta pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta, mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek.

Druki wniosków o wpisanie do rejestru wyborców można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, pok.3, w dni robocze w godz. od 800 do 15 30.

                                                                                                       

                                                                              Burmistrz Miasta Sumierzyce
                                                                                     /-/ Idzi Kalinowski

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2010 11:26:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2010 11:29:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2010 11:29:40)
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dnia 12 października 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/10/2010 13:23:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/10/2010 13:23:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/10/2010 13:23:44)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 12 października 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/10/2010 09:21:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/10/2010 09:21:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/10/2010 09:21:01)
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach z dnia 12 października 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/10/2010 09:07:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2010 08:15:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2010 08:15:44)
Informacja Komisarza wyborczego z dnia 7 października 2010 r. dot. składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/10/2010 13:22:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/10/2010 13:24:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/10/2010 13:24:46)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 r. W SPRAWIE SPORZĄDZENIA AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 14:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 14:51:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 14:51:04)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach w wyborach do Rady Miejskiej w Sulmierzyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 14:44:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 14:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 14:44:50)
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 13:32:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 13:32:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 13:32:29)
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 13:30:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 13:35:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 13:34:59)
Liczba radnych do rad gmin i powiatów

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2010 r.


Stosownie do art. 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do wiadomości:

  ZARZĄDZENIE Nr 70/10
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 13:04:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 13:04:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 13:04:34)
Informacje dot. wyborów samorządowych 2010:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 12:59:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 12:59:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 12:59:13)
WYBORY SAMORZĄDOWE 21.11.2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/09/2010 12:44:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/09/2010 12:44:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/09/2010 12:44:42)