Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Sesje Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołana na dzień 15 października 2018 r. godz. 13:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja z wykonania budżetu miasta Sulmierzyce za I półrocze 2018 roku
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany statutu Miasta Sulmierzyce

b)      sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów  i wicedyrektorów szkół
a także  nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Podsumowanie VII kadencji samorządu Miasta Sulmierzyce

15.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/10/2018 13:32:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2018 13:32:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2018 13:32:38)
XLVIII UROCZYSTA Sesja Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołana na dzień 28 września 2018 r. godz. 13:00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Wręczenie honorowego obywatelstwa Burmistrzowi węgierskiej gminy Balatonfenyves

4.    Podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Ukraińską miejscowością Ułanów

5.    Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/09/2018 13:30:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2018 13:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2018 13:31:00)
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołana na dzień 3 września 2018 r. godz. 14:30.
PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną wsi Ułanów w obwodzie Winnickim na Ukrainie

b)   zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023

c)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/08/2018 13:27:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2018 13:28:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2018 13:28:00)
XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 6 LIPCA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/07/2018 14:56:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/07/2018 14:56:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/07/2018 14:56:50)
XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

b)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Miasta Sulmierzyce.

c)      ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulmierzyce.

d)      przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

e)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

f)        zaciągnięcia kredytu długoterminowego

g)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.  Wolne głosy i wnioski

12.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/06/2018 13:18:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/06/2018 13:18:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/06/2018 13:18:30)
XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

1.    Otwarcie

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Wystąpienia zaproszonych gości

4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.    Przyjęcie protokołu z XLII sesji

7.    Wnioski i oświadczenia radnych

8.    Interpelacje i zapytania radnych

9.    Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

10.  Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce w roku 2017.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce.

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023

c)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/06/2018 13:17:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/06/2018 13:17:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/06/2018 13:21:29)
XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
 10. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce.

b) zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/04/2018 13:52:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/04/2018 13:52:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/04/2018 13:52:16)
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 MARCA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      podziału Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

b)      utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze Miasta Sulmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.

d)      udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w mieście Sulmierzyce.

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/03/2018 10:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/03/2018 10:58:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/03/2018 10:58:40)
XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 2 MARCA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XL sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Sulmierzyce

b)      określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce.

c)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Sulmierzyc

d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 r.

e)      wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/02/2018 14:03:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/02/2018 14:03:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/02/2018 14:03:52)
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za 2017 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  Sulmierzyce na 2018 rok
  b) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2018 r.
  c) zamiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne głosy i wniosk
 14. Zakończenie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/02/2018 14:06:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/02/2018 14:06:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/02/2018 14:06:20)
XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2017 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Wystąpienia zaproszonych gości
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji
7. Wnioski i oświadczenia radnych
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2017
10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2018 rok
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023
b) uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2018 rok
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
- przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach
- odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu
- przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
- głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza
- głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
- głosowanie uchwały
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce
d) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
e) wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej
f) ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
g) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/12/2017 14:10:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/12/2017 14:10:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/12/2017 14:10:25)
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja dotycząca stanu realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce za rok szkolny 2016/2017
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

b)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

c)      udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

d)     wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej

e)      określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości. 

f)       określania  opłaty od posiadania psów.

g)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2023

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/11/2017 10:51:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2017 10:51:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2017 10:51:22)
XXXVII UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 11 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 13:30 (SALA WIDOWISKOWA SULMIERZYCKIEGO DOMU KULTURY)

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Honorowego Obywatlestwa miasta Sulmierzyce
b) nadania Honorowego Obywatlestwa miasta Sulmierzyce
c) nadania Honorowego Obywatlestwa miasta Sulmierzyce
d) nadania Honorowego Obywatlestwa miasta Sulmierzyce
4. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/11/2017 14:51:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/11/2017 14:51:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/11/2017 14:52:07)
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 15:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Działalność Sulmierzyckiego Domu Kultury.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

b)      sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XXXV/217/2017 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce

c)      zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/09/2017 13:55:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/09/2017 13:55:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/09/2017 13:55:34)
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2017 R. O GODZ. 14:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

b)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

c)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

d)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

e)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

f)        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

g)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

h)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.

i)        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2019 r.

j)        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2021 r.

k)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

l)        stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach oraz Publiczne Gimnazjum w Sulmierzycach

m)    zasad korzystania i ustalenia opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych  w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Sulmierzyce oraz pomieszczeń Miasta Sulmierzyce.

n)      regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce

o)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2023

p)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/08/2017 14:44:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/09/2017 14:45:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/09/2017 14:45:52)
XXXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 LIPCA 2017 R. O GODZ. 15:00 (SALA NARAD URZĘDU)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Odolanów i Sulmierzyce"

b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

4. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2017 12:47:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2017 12:47:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2017 12:47:30)
XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2017 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 10. Absolutorium dla Burmistrza Sulmierzyc za 2016 rok
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXII/196/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

b)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/05/2017 09:31:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2017 09:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2017 09:31:47)
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU, godz. 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach

b)      udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w mieście Sulmierzyce.

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/04/2017 11:13:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2017 11:13:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2017 11:13:59)
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 29 MARCA 2017 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXX sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

b)      zmiany i nadania nazw ulic

c)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.  Wolne głosy i wnioski

12.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2017 11:12:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2017 11:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2017 11:12:40)
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2017 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Kalendarz imprez na rok 2017 rok
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce

b)     ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Miasto Sulmierzyce

c)      projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

d)     powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Sulmierzyce

e)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2020 r.

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/02/2017 11:11:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2017 11:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2017 11:11:29)
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 10. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za 2016 rok
 11. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce

b)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 r.

c)      przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2017 r.

d)     przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  Sulmierzyce na 2017 rok

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14.  Wolne głosy i wnioski

15.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/01/2017 11:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2017 11:09:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2017 11:09:42)
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2016 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Złożenie ślubowania Radnej
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Wystąpienia zaproszonych gości
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 7. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji
 8. Wnioski i oświadczenia radnych
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2016 r.
 11. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.
 12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2017 rok
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2023

b)      uchwały budżetowej  miasta Sulmierzyce na 2017 rok

a.       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.       odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.      przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.       odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.        przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.       głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza

i.         głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.        głosowanie uchwały

c)      przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulmierzyce  na lata 2016- 2021

d)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2022

e)      określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

f)        udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

g)      określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

h)      zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej

i)        nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Sulmierzyce w Powiecie Krotoszyńskim a gminą Sulmierzyce w Powiecie Pajęczańskim

j)        ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

k)      przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce

l)        zmiany w uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

m)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

n)      zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

15.  Wolne głosy i wnioski

16.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/12/2016 09:09:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/01/2017 09:09:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/01/2017 09:09:40)
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2016 ROKU, godz. 16.00
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/11/2016 14:05:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/11/2016 14:05:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/12/2016 08:05:51)
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2016 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości

b)      wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

c)      uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

d)      ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.

e)      wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: Wdrożenie wysokiej  jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu.

f)        przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

g)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.  Wolne głosy i wnioski

12.  Zakończenie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/11/2016 13:56:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/11/2016 13:56:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/12/2016 08:07:35)
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU, godz. 14.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce za rok szkolny 2015/2016.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych 
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu realizacji projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim" w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/10/2016 13:54:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/11/2016 13:54:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/11/2016 13:54:40)
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU, godz. 13.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
 6. Wnioski i oświadczenia radnych
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

b)      zmiany uchwały  Nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

c)      zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Miasto Sulmierzyce

d)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10.  Wolne głosy i wnioski

11.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/09/2016 13:52:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/11/2016 13:52:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/11/2016 13:52:45)
XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2016 ROKU, godz. 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XXII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Prezentacja ogólnych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
 10. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.

b)      zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół Publicznych i Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Miasto Sulmierzyce.

c)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych

d)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych

e)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych

f)       wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych

g)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/08/2016 08:54:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2016 08:54:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2016 08:54:20)
XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 4 LIPCA ROKU, godz. 15.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XX sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulmierzyce

b) zmiany uchwały nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski" 

c) zmiany uchwały nr IV/24/90 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 września 1990 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

d) zmiany uchwały nr XXVI/142/93 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulmierzyc

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.  Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/07/2016 08:28:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/07/2016 08:28:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/07/2016 08:28:39)
XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 CZERWCA ROKU, godz. 13.00

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach i stwierdzenie prawomocności obrad

2.      Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulmierzycach zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Sulmierzyc

3.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Sulmierzyc.

4.      Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/06/2016 08:25:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/07/2016 08:26:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/07/2016 08:26:31)
XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 20 CZERWCA ROKU, godz. 13.00

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

10.   Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2015 rok

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Miasta Sulmierzyce
dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

b)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/06/2016 09:36:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/06/2016 09:36:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/06/2016 09:37:01)
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 MAJA 2016 ROKU, godz. 13.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.  Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w działalności sportowej

b)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat

c)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat

d)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/05/2016 10:45:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/05/2016 10:45:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/05/2016 10:45:36)
XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2016 ROKU, godz. 13.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XVI sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Stan sanitarny oraz sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce za rok 2015
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce

b)      przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2020.

c)      uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości

d)     udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w Mieście Sulmierzyce.

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.  Wolne głosy i wnioski

13.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/04/2016 10:05:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/05/2016 10:05:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/05/2016 10:05:11)
XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU, godz. 13.00

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Stan sanitarny oraz sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce za rok 2015

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce

b) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2020.

c) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości

d) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w Mieście Sulmierzyce.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.   Wolne głosy i wnioski

13.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/03/2016 12:44:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/03/2016 12:44:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/03/2016 12:52:20)
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2016 ROKU, godz. 10.00
 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XV sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Kalendarz imprez na rok 2016
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały w sprawie  zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Sulmierzyce za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej oraz Publicznego  Gimnazjum znajdujących się na terenie Miasta Sulmierzyce.

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/02/2016 10:08:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/02/2016 10:08:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/02/2016 10:15:29)
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2016 ROKU, godz. 13.30

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z XIV sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za rok 2015

10.   Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2015 rok

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     wyznaczenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. referendum w Sulmierzycach oraz Obwodowej Komisji ds. referendum nr 1 w Sulmierzycach

b)     przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  Sulmierzyce na 2016 rok

c)     przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2015 r.

d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/01/2016 15:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/01/2016 15:07:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/01/2016 15:07:46)
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2015 ROKU, godz. 13.00
Porządek obrad

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

10.   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2016 rok

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023

b)     uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2016 rok

a.     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.     odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.     odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej

f.      przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.     głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

i.      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.      głosowanie uchwały

c)      wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Sulmierzycach

d)      Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2020

e)      udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

f)        udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

g)      ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

h)      trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

i)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/12/2015 09:37:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/12/2015 09:37:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/12/2015 09:37:54)
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2015 ROKU, godz. 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego
 6. Przyjęcie protokołu z XII sesji
 7. Wnioski i oświadczenia radnych
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce za rok szkolny 2014/2015.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2015
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

b)      ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

c)      wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

d)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

e)      określenia wzoru formularzy i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

f)       o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Sulmierzyce

g)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/11/2015 14:13:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/11/2015 14:13:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/11/2015 14:13:48)
XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, godz. 13.00

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z XI sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, potrzeby inwestycyjne i remontowe.

10.   Informacja Policji na temat bezpieczeństwa publicznego

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sulmierzyce

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/10/2015 12:58:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/10/2015 12:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/10/2015 12:59:14)
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 września 2015 ROKU, godz. 13:00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z X sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

10.   Omówienie założeń do projektu budżetu miasta na 2016 rok

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     wyboru ławników na kadencję 2016-2019

b)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

c)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/09/2015 13:43:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/09/2015 13:43:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/09/2015 13:43:51)
X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 7 września 2015 ROKU, godz. 13:00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z IX sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016

10.   Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

b)     szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Sulmierzyce oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego

c)     zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach

d)     wyrażenia  woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej  dla  Miasta Sulmierzyce

e)     wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

f)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

g)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

h)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

i)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

j)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

k)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

l)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

m)   wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

n)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

o)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

p)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

q)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

r)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

s)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

t)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

u)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

v)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

w)    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

x)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

y)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

z)     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

aa)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.   Wolne głosy i wnioski

14.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/09/2015 13:31:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/09/2015 13:31:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/09/2015 13:31:43)
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 3 LIPCA 2015 ROKU, godz. 13:00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z VIII sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru Miasta Sulmierzyce do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2016-2019.

b)   określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

c)     prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce

d)     określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.   Wolne głosy i wnioski

12.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/06/2015 10:07:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 10:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 10:07:37)
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2015 ROKU, godz. 13:00 ( sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego

6.     Przyjęcie protokołu z VII sesji

7.     Wnioski i oświadczenia radnych

8.     Interpelacje i zapytania radnych

9.     Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2014 rok

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2014 rok

b)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2014 rok.

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.   Wolne głosy i wnioski

13.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/06/2015 15:17:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/06/2015 15:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 10:04:01)
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 22 MAJA 2015 ROKU, godz. 14:30 ( sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Wystąpienia zaproszonych gości

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej

5.     Przyjęcie protokołu z VI sesji

6.     Wnioski i oświadczenia radnych

7.     Interpelacje i zapytania radnych

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10.   Wolne głosy i wnioski

11.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/05/2015 13:06:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/05/2015 13:06:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/05/2015 13:06:02)
VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2015 ROKU, godz. 14:00( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej

5. Przyjęcie protokołu z V sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych

9.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Działalność zespołu interdyscyplinarnego

10. Ocena zasobów pomocy społecznej

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

c) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (14/04/2015 14:45:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (14/04/2015 14:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (14/04/2015 14:45:55)
V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 MARCA 2015 ROKU, GODZ. 13.30 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

6. Przyjęcie protokołu z IV sesji

7. Wnioski i oświadczenia radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za rok 2014

10. Bezpieczeństwo publiczne ( straż, policja, obrona cywilna)

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a)zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023

b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (19/03/2015 12:08:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (19/03/2015 12:08:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (19/03/2015 12:09:12)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2015 ROKU, godz. 13.30( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

6. Przyjęcie protokołu z III sesji

7. Wnioski i oświadczenia radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Gospodarka odpadami na terenie naszego miasta

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaścicieli wraz z udzieleniem bonifikaty

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

c) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2015 r.   

d) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2015 rok    

e)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2015 r.

f)  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

g) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

h) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

i) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sulmierzyce na lata 2015-2017 z perspektywą do 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sulmierzyce na lata 2015-2017 z perspektywą do roku 2021

j) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

k) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej

l ) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 12:54:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 12:54:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 12:54:40)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2014R,godz. 9.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z II sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2015 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:           

a)      ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

b)      ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

d)      ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają przed upływem roku budżetowego 2014

e)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023

f)       budżetu miasta Sulmierzyce na 2015 rok

a.       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.       odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.      przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.       odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.       przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.      głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza

i.        głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.        głosowanie uchwały

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (24/12/2014 10:08:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (24/12/2014 10:08:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (24/12/2014 10:08:17)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 4 GRUDNIA 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad UM)

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.      Przyjęcie protokołu z I sesji

5.      Wnioski i oświadczenia radnych

6.      Interpelacje i zapytania radnych

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:  

a)      powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach

b)      wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach

c)      powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

d)     przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

e)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9.      Wolne głosy i wnioski

10.  Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:06:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:06:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:06:32)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2014 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.        Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Sulmierzycach

3.        Złożenie ślubowania przez radnych

4.        Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Sulmierzyc

5.        Złożenie ślubowania przez Burmistrza Sulmierzyc

6.        Przyjęcie porządku obrad

7.        Powołanie Komisji Skrutacyjnej

8.        Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach

9.        Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach prowadzenia sesji od Radnego Seniora

10.     Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sulmierzycach

11.     Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:04:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:04:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (02/12/2014 13:04:11)
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 października 2014 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK)

Porządek obrad:

1.  Otwarcie

2.  Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych

9. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2010-2014

10. Podsumowanie kadencji Burmistrza Miasta 2010-2014

11. Podjęcie uchwał w sprawie:             

a)  przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:26:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:26:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:26:28)
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 2 października 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego))

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

9. Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

10. Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2015.

11. Sprawozdanie burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:             

a) przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu miasta Sulmierzyce"

b) zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Sulmierzyce za wyniki w  nauce i wybitne osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej oraz Publicznego  Gimnazjum znajdujących się na terenie Miasta Sulmierzyce

c) zmiany uchwały nr XXIII/145/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

d) zrzeczenia się darowizny nieruchomości w części oznaczonej działką nr 2734/4 położonej w Sulmierzycach

e) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 3 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o.

f)  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2023

g) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14. Wolne głosy i wnioski

15. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:15:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:15:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:21:37)
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 21 sierpnia 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Intelpelacje i oświadczenia radnych 

8. Przygotowanie placóek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 3 lat

b) uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach Nr XIX/88/96 z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie uchylenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

c) opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

d) zmieniająca uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2014 rok

10. Odpowiedzi na intelpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:17:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:17:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:17:09)
XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 16 czerwca 2014 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK)

Porządek obrad :

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych 

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury ( SDK, biblioteka, muzeum)

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

10. Absolutorium dla Burmistrza za 2013r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2013 rok

b)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego za 2013 rok

d) zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (11/06/2014 09:59:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (11/06/2014 09:59:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (11/06/2014 12:47:49)
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 25 kwietnia 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie 

2. Przedstawienie porządku obrad

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7 Interpelacje i zapytania radnych

8. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego (policja)

9. Przedstawienie raportu o stanie sanitarnym miasta

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Działalność zespołu interdyscyplinarnego. 

11.Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w odrębie Miasta Sulmierzyce

b) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Zagonki

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

d) zmian w podziale Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze

e) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14. Wolne głosy i wnioski

15. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (18/04/2014 13:38:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (18/04/2014 13:38:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/04/2014 13:38:49)
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 marca 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie

2.        Przedstawienie porządku obrad

3.        Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.        Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.        Przyjęcie protokołu z XXX sesji

6.        Wnioski i oświadczenia radnych

7.        Interpelacje i zapytania radnych

8.        Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego (straż, policja, obrona cywilna)

9.        Informacja MOPS na temat form i zasad pomocy mieszkańcom miasta

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:          

a)     przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sulmierzyce na lata 2013-2020

b)     zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne."

c)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

11.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.     Wolne głosy i wnioski

13.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/03/2014 15:04:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/03/2014 15:04:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/03/2014 15:04:39)
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 24 luty 2014 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.      Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji

6.      Wnioski i oświadczenia radnych

7.      Interpelacje i zapytania radnych

8.      Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych za 2013 rok

9.      Kalendarz imprez na rok 2014

10.  Gospodarka odpadami (funkcjonowanie ustawy śmieciowej)

11.  Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za rok 2013

12.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2014 r.   

b)      przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2014 rok

c)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

d)     ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

e)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

f)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2014 r.

g)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

15.  Wolne głosy i wnioski

16.  Zakończenie             

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/02/2014 08:32:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/02/2014 08:32:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/02/2014 08:32:07)
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2013 roku, godz. 10.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.     Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

6.     Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2014 rok

7.     Podjęcie uchwał w sprawie:          

a)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

b)     uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

d)     ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

e)     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018

f)      budżetu miasta Sulmierzyce na 2014 rok

a.     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.     odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.     odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.      przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.     głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza

i.      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.      głosowanie uchwały

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9.     Wolne głosy i wnioski

10.   Zakończenie   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/12/2013 15:09:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/12/2013 15:09:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/12/2013 15:09:06)
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2013 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie

2.        Przedstawienie porządku obrad

3.        Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.        Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji

6.        Wnioski i oświadczenia radnych

7.        Interpelacje i zapytania radnych

8.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce

9.        Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:          

a)     obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

b)     wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

c)     przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

d)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

11.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.     Wolne głosy i wnioski

13.     Zakończenie                     

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2013 13:51:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2013 13:51:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2013 13:52:49)
XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2013 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie

2.        Przedstawienie porządku obrad

3.        Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.        Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.        Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

6.        Wnioski i oświadczenia radnych

7.        Interpelacje i zapytania radnych

8.        Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

9.        Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych i funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013

10.     Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

11.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

12.     Podjęcie uchwał w sprawie:          

a)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

b)     określenia opłaty od posiadania psów

c)     zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce

d)     wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Sulmierzyce w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

13.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14.     Wolne głosy i wnioski

15.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/09/2013 14:39:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/09/2013 14:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/09/2013 14:40:09)
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2013 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK))

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.     Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji

6.     Wnioski i oświadczenia radnych

7.     Interpelacje i zapytania radnych

8.     Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014

9.     Gospodarka odpadami na terenie miasta

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:          

a)     przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic w obrębie dróg powiatowych w mieście Sulmierzyce

b)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.   Wolne głosy i wnioski

13.   Zakończenie    

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/08/2013 11:18:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/08/2013 11:18:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/08/2013 11:18:35)
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 9 MAJA 2013 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie

2.        Przedstawienie porządku obrad

3.        Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.        Przyjęcie protokołu z XXIII sesji

5.        Wnioski i oświadczenia radnych

6.        Interpelacje i zapytania radnych

7.        Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

8.        Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

9.        Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:          
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

b) wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności nadwieszenia, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

c) wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

d) wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

f) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

11.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.     Wolne głosy i wnioski

13.     Zakończenie                     

 

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/04/2013 15:17:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/04/2013 15:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2013 14:48:22)
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 roku, godz. 13.00 (sala kameralna SDK)
Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji Stałych z okresu międzysesyjnego

5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Sprawozdanie z działalności Instytucji kultury (SDK, biblioteka, muzeum)

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

10. Absolutorium dla Burmistrza za 2012 rok

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącym doskonalenia zawodowego nauczycieli.

b) przeznaczenia gruntu do sprzedaży

c) zamiany nieruchomości
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego za 2012 rok

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2012 rok.

g) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

h) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/06/2013 15:49:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/06/2013 15:49:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/06/2013 15:50:27)
XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 3 KWIETNIA 2013 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.        Otwarcie

2.        Przedstawienie porządku obrad

3.        Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji

5.        Wnioski i oświadczenia radnych

6.        Interpelacje i zapytania radnych

7.        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta

8.        Formy i zasady pomocy mieszkańcom miasta - informacja MOPS

9.        Podjęcie uchwał w sprawie:          
a) nadania Sali Ćwiczeń w Sulmierzycach imienia Waleriana Koniecznego

b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulmierzyce na 2013 rok

c) Statutu Miasta Sulmierzyce

d) regulaminu używania herbu, flagi, sztandaru Miasta Sulmierzyce wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego

e) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce

f) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony

g) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

h) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.     Wolne głosy i wnioski

12.     Zakończenie                     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/03/2013 08:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/03/2013 08:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/03/2013 10:25:06)
XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2013 roku, godz. 12.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.     Przyjęcie protokołu z XXI sesji

5.     Wnioski i oświadczenia radnych

6.     Interpelacje i zapytania radnych

7.     Prezentacja kalendarza imprez na 2013 rok

8.     Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów

(za rok 2012)

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:          
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2013 r.

b) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2013 rok

c) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2013 rok

d) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

e) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.   Wolne głosy i wnioski

13.   Zakończenie       

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/02/2013 17:58:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/02/2013 17:59:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2013 08:14:16)
XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 grudnia 2012 roku, godz. 10.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2013 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:       

a)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

b)     odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

c)     metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

d)     terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e)     szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

g)     przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce,

h)     utworzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”,

i)      przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”,

j)      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

k)     ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

l)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

m)   budżetu miasta Sulmierzyce na 2013 rok

a.     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.     odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.     odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.      przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.     głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza

i.      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.      głosowanie uchwały

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/12/2012 17:56:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/02/2013 17:56:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2013 08:16:41)
XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 14 grudnia 2012 roku, godz. 17.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne głosy i wnioski

10. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/12/2012 13:05:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/12/2012 13:05:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/12/2012 13:05:40)
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 29 października 2012 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:               

1.     Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji

5.      Wnioski i oświadczenia radnych

6.      Interpelacje i zapytania radnych

7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

8.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

b)   podziału Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

c)   utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Sulmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

d)   przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce.

e)   wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

f)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

h)   obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11.   Wolne głosy i wnioski

12.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/10/2012 15:25:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/10/2012 15:25:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/10/2012 15:25:31)
XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 26 września 2012 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:               

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

8. Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych

9. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

10.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulmierzyce.

b) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sulmierzyce.

c) określania  opłaty od posiadania psów

d)  określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości 

e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/09/2012 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/09/2012 13:49:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/09/2012 13:48:44)
XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 sierpnia 2012 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:               

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013

8. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

b)przystąpienia Miasta Sulmierzyce do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie Edycja Druga”

c)powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3391, 3392, 3396, 3397, 2811, 2819/1, 3015/1, 3485

e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/08/2012 14:20:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/08/2012 14:20:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/08/2012 14:20:06)
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 21 czerwca 2012 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

 

Porządek obrad:               

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Zadania inwestycyjne (inwestycje, remonty, podział nadwyżki budżetowej)

8. Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

10. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2011 rok

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2011 rok

b)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2011 rok.

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/06/2012 14:42:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/06/2012 14:42:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/06/2012 14:42:44)
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 14 maja 2012 roku, godz. 14.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.
9. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
10. Podjęcie uchwał w sprawie:     
a)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola  w Sulmierzycach
b)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych
c)     zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulmierzyce.
d)     zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
e)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018f)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/05/2012 13:21:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/05/2012 13:21:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/05/2012 13:21:23)
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 marca 2012 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Formy i zasady pomocy mieszkańcom miasta - informacja MOPS

8. Bezpieczeństwo publiczne

9. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce za rok 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:     

a)     wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulmierzyce. 

b)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2012 r.

c)     przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obrębie dróg powiatowych w Mieście Sulmierzyce

d)     zmiany uchwały dotyczącej porozumienia o powierzeniu Gminie i Miastu Odolanów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Miasta Sulmierzyce – osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie, działający w strukturze Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie

e)     uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce

f)      przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce

g)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji: „ Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

h)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018

i)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie                
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/03/2012 15:06:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/03/2012 15:06:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/03/2012 15:06:40)
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 20 lutego 2012 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Kalendarz imprez na 2012 rok

8. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów

9. Gospodarka odpadami na terenie miasta; utrzymanie porządku w mieście; sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie

10. Podjęcie uchwał w sprawie:     

a)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1257, 3267, 3387 o łącznej powierzchni 2,5117 ha położonych w Sulmierzycach

b)     zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce

c)     przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2012 rok

d)     przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2012 rok

e)     porozumienia o powierzeniu Gminie i Miastu Odolanów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Miasta Sulmierzyce – osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie, działający w strukturze Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość w Odolanowie.

f)      określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sulmierzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

g)     zmiany uchwały Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2017

h)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie                        

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2012 17:01:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/02/2012 17:01:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/02/2012 17:01:16)
XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 grudnia 2011 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych na 2012 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:       

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

b)     ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

c)     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2017

d)     budżetu miasta Sulmierzyce na 2012 rok

a.     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.     odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.     odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.      przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.     głosowanie wniesionych propozycji, autopoprawek Burmistrza

i.      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.      głosowanie uchwały

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie                                

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/12/2011 14:57:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/12/2011 14:57:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/12/2011 14:57:00)
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 28 listopada 2011 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:               

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z X sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce za rok szkolny 2010/2011

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3292, 2070cz. oraz 2071 o łącznej powierzchni 1,4240 ha położonych w Sulmierzycach

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3391, 3392, 3396, 3397, 2811, 2819/1, 3015/1, 3485

c) przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

d) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Sulmierzyce

e) określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

f) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10. Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2011 08:40:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2011 08:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2011 08:40:58)
X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 października 2011 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:               
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Działania promocyjne – kształtowanie wizerunku miasta
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce
b)wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
c)zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
d)obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
e)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
f)określenia opłaty od posiadania psów
g)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2011 18:54:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2011 18:54:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2011 18:54:47)
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 września 2011 roku, godz. 14.00 (sala kameralna SDK)

Porządek obrad:               

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Analiza realizacji budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

8. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2011 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru ławników z obszaru miasta Sulmierzyce na kadencję 2012-2015.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/09/2011 14:35:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/09/2011 17:01:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/09/2011 17:01:11)
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 sierpnia 2011 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012
8. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce
9. Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru miasta Sulmierzyce do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2012-2015
b) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/08/2011 14:34:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/08/2011 14:35:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/08/2011 14:35:12)
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2011 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2010 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2010 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2010 rok
d) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/06/2011 17:22:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/06/2011 14:03:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/06/2011 14:02:57)
VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 maja 2011 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z V sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja nt. przejęcia przewodnictwa w Unii Europejskiej (pokaz multimedialny ZSP w Sulmierzycach)

8. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

9. Informacja o stanie dróg wojewódzkich,  powiatowych i gminnych

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

11. Informacja z realizacji Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.

12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Kizilot w Turcji

b) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej

c) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce

e) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

f) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

g) zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

15. Wolne głosy i wnioski

16. Zakończenie        

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/05/2011 10:22:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/05/2011 10:22:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/05/2011 10:22:48)
V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 25 marca 2011 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja na temat utrzymania porządku w mieście

8. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Miasta Sulmierzyce

9. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna miasta Sulmierzyce za rok 2010.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasta Sulmierzyce

b) ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach

c) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sulmierzyce na lata 2011- 2015

d) przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obrębie dróg powiatowych w Mieście Sulmierzyce

e) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach Nr XVII/99/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie        

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/03/2011 12:14:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/03/2011 12:15:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/03/2011 12:14:57)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 18 lutego 2011 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z III sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
8. Prezentacja kalendarza imprez na 2011 rok
9. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów za 2010 rok
10. Informacja MOPS o formach i zasadach pomocy mieszkańcom miasta
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach      
b) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2011 r.
c) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2012
d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulmierzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
e) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
f) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
g) reprezentowania miasta Sulmierzyce w Konwencie Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
h) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2011 14:26:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2011 14:26:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2011 14:26:49)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 grudnia 2010 roku, godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z II sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały nr IV/24/90 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”

b)      zmiany uchwały nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”

c)      zmiany uchwały nr XXVI/142/93 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

d)      przyjęcia Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

e)      zmiany uchwały nr 104/XX/2000 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Sulmierzyckiego Domu Kultury

f)       zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVI/219/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

g)      określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

h)      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

j)        ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016

k)      budżetu miasta Sulmierzyce na 2011 rok

a.       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

b.      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

c.       odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

d.      przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych, które może być przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach

e.       odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych na piśmie przed rozpoczęciem sesji przez radnych a nie uwzględnionych w projekcie budżetu

f.       przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

g.       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

h.      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

i.        głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

j.        głosowanie uchwały

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie                                                          Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/12/2010 15:18:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/12/2010 15:18:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/12/2010 15:18:28)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 10 grudnia 2010 roku, godz. 11.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.

   2. Przedstawienie porządku obrad

   3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.

  4  Przyjęcie protokołu z I sesji

  5. Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi wybranemu w dniu 5 grudnia br.

  6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wybranego w dniu 5 grudnia br.

  7. Wnioski i oświadczenia radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/12/2010 15:08:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/12/2010 15:08:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/12/2010 15:08:51)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 1 grudnia 2010 roku, godz. 14.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Złożenie ślubowania przez Radnych

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

5.      Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

7.      Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach oraz składu osobowego tych komisji

8.      Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach

9.      Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

10.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o stanie miasta.

11.  Wolne głosy i wnioski

12.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/11/2010 10:18:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/11/2010 10:18:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/11/2010 10:18:37)
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 26 października 2010 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

8. Rozpatrzenie wniosków taryfowych cen wody i ścieków

9. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce  

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchylenia uchwały nr XXXV/205/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce

b)      wyrażenia zgody na przedłużenie do 30 września 2018 roku umów  nr 12/2005, 13/2005, 15/2005, 16/2005, 1/2006 na dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

c)       wyrażenia zgody na przedłużenie do 30 września 2017 roku umowy nr 2/2005 na dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

d)      zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce

e)      w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

f)       w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXV/206/2010

z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2008 z dnia 5 września 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

g)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

h)      określenia opłaty od posiadania psów

i)        wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

j)        w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXV/207/2010 z dnia 3.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce

k)      w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty  należności pieniężnych, do których nie  stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania  innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

12. Realizacja zadań inwestycyjnych w mieście

13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

14. Sprawozdanie z pracy Rady oraz Komisji Rady Miejskiej w trakcie trwania kadencji.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

16. Wolne głosy i wnioski

17. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2010 08:14:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2010 08:14:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2010 08:14:39)
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 3 września 2010 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

8. Informacja nt funkcjonowania miejskich placówek oświatowych

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.

b)      ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce

c)      uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce

d)     powierzenia wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce

e)      zmiany uchwały Nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

f)       trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce

g)      uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXX/187/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

h)      zmiany uchwały Nr XXXIV/200/2010 z dnia 25.06.2010 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/08/2010 08:13:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/08/2010 08:13:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2010 08:13:17)
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 25 czerwca 2010 roku, godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

8. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych

9. Informacja nt działalności organizacji, towarzystw wspierających aktywność społeczną mieszkańców.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Sulmierzycach Marka Garyantesiewicza

b)      podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną wsi Juriwka na Ukrainie

c)      upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

d)     w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Miasta Sulmierzyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych

e)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat (do 30 września 2015 roku) w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2071 i 2070 część o łącznej pow. 0,14 ha  położonych w Sulmierzycach

f)       określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2010 14:41:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2010 14:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2010 14:41:35)
XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 7 czerwca 2010 roku, godz. 17.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

5. Podjęcie uchwały:

a)      zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/06/2010 13:06:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/06/2010 13:06:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/06/2010 13:06:42)
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 27 kwietnia 2010 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych w latach 2006-2010
8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2009 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2009 rok
b)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok.
c)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2009 rok.
d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/04/2010 13:31:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/04/2010 13:31:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/04/2010 13:31:06)
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 marca 2010 roku, godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja o stanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
8. Informacja na temat partnerstwa i współpracy zagranicznej.
9. Informacja na temat przynależności Miasta do związków gmin, organizacji i stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
b)      wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
c)      zabezpieczenia środków finansowych na realizację rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sulmierzyce w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w konkursie – „Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych”.
d)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
e)      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/03/2010 12:50:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/03/2010 12:50:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/03/2010 12:50:07)
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 9 lutego 2010 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6.  Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułów dochodów.

8. Promocja Miasta – informacja nt funkcjonowania stron WWW jst, plany jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok oraz prezentacja kalendarza imprez miejskich.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy dla Miasta Sulmierzyce na rok 2010

b)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce

c)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat (do 30 września 2015 roku) w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1648 część o pow. 0,6154 ha i 1656 część o pow. 0,1155 ha położonych w Sulmierzycach .

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rok

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/02/2010 08:08:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/02/2010 08:08:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/02/2010 08:08:15)
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2009 roku, godz. 10.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2010 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) budżetu miasta Sulmierzyce na 2010 rok

           a. odczytanie projektu uchwały budżetowej

           b. odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej

           c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

           d. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji

           e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały

           f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

b) zmiany Przewodniczącego Komisji Społecznej

c) zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na 2010 rok

d) ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

10. Odpowiedzi na interpelacja i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/12/2009 08:16:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/12/2009 08:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/12/2009 08:25:08)
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2009 roku, godz. 11.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)
Porządek obrad: 
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji
5. Wnioski i oświadczenia radnych
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce
8. Informacja z realizacji zadań w zakresie kultury
9. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla miasta Sulmierzyce za lata 2007 - 2008
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
b)      określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
c)      zmian do budżetu miasta na 2009 rok
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/11/2009 21:17:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/11/2009 21:17:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/11/2009 21:17:06)
XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2009 roku, godz. 12.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

8. Informacja o debacie na temat sportu w mieście

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

b)      określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

c)      powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego i ustalenia jej składu osobowego

d)      powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach

e)      przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

f)        zmian do budżetu miasta na 2009 rok

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:21:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:21:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:21:52)
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2009 roku, godz. 10.00 (Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Analiza realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 roku.  

8. Informacja o stanie przygotowań do roku szkolnego 2009/2010 z uwzględnieniem:

- naboru uczniów do klas I i przedszkola

- remontów obiektów szkolnych

- stanu kadry pedagogicznej

9. Gospodarka odpadami na terenie miasta Sulmierzyce

10. Rozpatrzenie wniosków taryfowych cen wody i ścieków

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia opłaty od posiadania psów

b)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

c)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce

d)      zmian do budżetu miasta na 2009 rok

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (25/08/2009 10:35:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (25/08/2009 10:35:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (25/08/2009 10:35:38)
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 roku, godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja MOPS o formach i zasadach pomocy mieszkańcom miasta

8. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania (przygotowań do realizacji) zadań

    inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2009 rok

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2137 położonych w Sulmierzycach

b)      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

c)      modernizacji Pomnika Wdzięczności

d)      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce

e)      zmian do budżetu miasta na 2009 rok

11.Przedstawienie raportu o stanie sanitarnym miasta

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/06/2009 08:59:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/06/2009 08:59:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/06/2009 08:59:49)
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2009 roku, godz. 14.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczeń Radnym wybranym w wyborach  uzupełniających.

4. Ślubowanie radnych

5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

6. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji

7. Wnioski i oświadczenia radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu    dochodów za 2008 rok

10.Informacja Burmistrza Miasta odnośnie działań zmierzających do efektywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych oraz informacja dotycząca środków pozyskanych w 2008 roku

11. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2008 rok

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w składzie stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2008 rok

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok.

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2008 rok.

e) zmian do budżetu miasta na 2009 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14. Wolne głosy i wnioski

15. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/06/2009 09:00:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/06/2009 09:00:10)
XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 31 MARCA 2009 roku godz. 14.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja na temat utrzymania porządku w mieście

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

b)     w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

c)      w sprawie przyjęcia „programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.

d)     w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

e)     w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Sulmierzyce

f)        w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3184/3, 1377, 1378, 1379, 1567, 1568 położonych w Sulmierzycach

g)     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3010, 3505 położonych w Sulmierzycach

h)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym łąki oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 561/1 położonej w Sulmierzycach przy ul. Ceglarskiej

i)        w sprawie przekazania własności nieruchomości instytucjom kultury z terenu Miasta Sulmierzyce

j)        w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/2009 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 r.

k)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:43:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:43:32)
XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH ZWOŁANA NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2009 roku godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji

5. Wnioski i oświadczenia radnych

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Informacja o stanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy dla Miasta Sulmierzyce na 2009 rok

b)      przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulmierzyce na lata 2008-2015

c)      przekazania własności nieruchomości instytucjom kultury z terenu Miasta Sulmierzyce

d)      zmiany uchwały Nr 201/XXX/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. F.S. Klonowicza

e)      zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

f)       zmian do budżetu miasta na 2009 rok

g)      udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za 2008 rok

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:34:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:44:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:44:32)