Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Plany pracy Rady i Komisji Stałych

Plany pracy Rady

Plan pracy Rady na 2018 rok

I   KWARTAŁ

 1. Kalendarz imprez na rok 2018.
 2. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

II  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.  Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 2. Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 r. 
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017. Absolutorium dla Burmistrza Miasta 

III  KWARTAŁ

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

IV  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2018
 2. Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych
 3. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

CAŁY  ROK 

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej
 3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

  Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rada Miejska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/01/2018 10:53:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/01/2018 10:53:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/01/2018 10:53:39)
Plan pracy Komisji Społecznej na 2018 rok

I kwartał

 1. Zapoznanie się z planem pracy SDK na rok 2018 
 2. Działalność sportowa na terenie miasta, problemy sportu szkolnego
 3. Materiały sesyjne.

II kwartał

 1. Oświata - szkoła i przedszkole - informacje na temat funkcjonowania placówek. Komisja wyjściowa.
 2. Działalność i funkcjonowanie poradni ds. uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.
 3. Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta.
 4. Materiały sesyjne.

III kwartał

 1. Muzeum działalność wystawiennicza oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 2. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji imprez organizowanych w mieście
 3. Biblioteka Publiczna - analiza działalności
 4. Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2018 roku.
 1. Propozycje uchwały budżetowej na 2019 rok.
 2. Materiały sesyjne.

IV kwartał

 1. Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany oraz promocja z uwzględnieniem podpisanych umów.
 2. Funkcjonowanie strony internetowej miasta.
 3.   Plan pracy na 2019 rok.
 1. Materiały sesyjne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Komisja Społeczna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/01/2018 10:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/01/2018 10:52:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/01/2018 10:52:40)
Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok

I kwartał

1.      Działalność Zespołu Szkół Publicznych- stan techniczny obiektów, potrzeby remontowe.

2.      Działalność Publicznego Przedszkola- stan techniczny obiektu, potrzeby remontowe.

3.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych (oczyszczalnia ścieków, wodociąg- stan techniczny urządzeń i pojazdów).

4.      Materiały sesyjne.

 

II kwartał

1.      Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.      Informacja o funkcjonowaniu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka"

3.      Materiały sesyjne.

 

III kwartał

1.      Działalność instytucji kultury (SDK, Muzeum, Biblioteka)

2.      Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy 2018 roku.

3.      Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2019 roku.

4.      Materiały sesyjne.

 

IV kwartał

1.      Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.      Pozyskiwanie środków zewnętrznych

3.      Budżet miasta na 2019 rok.

4.      Plan pracy na 2019 rok.

5.      Materiały sesyjne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Komisja Gospodarcza
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/01/2018 10:51:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/01/2018 10:51:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/01/2018 10:51:16)
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

I kwartał

styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu miasta na wspieranie sportu w mieście

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

IV kwartał

październik-listopad

 

 

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2019

  

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Komisja Rewizyjna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/01/2018 10:50:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/01/2018 10:50:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/01/2018 10:50:10)
Plan Pracy Rady na 2016 rok

 

I   KWARTAŁ

 1. Kalendarz imprez na rok 2016.
 2. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta za rok 2015.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

II  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.  Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 2. Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015r. 
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2015. Absolutorium dla Burmistrza Miasta 

III  KWARTAŁ

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

IV  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2016
 2. Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych
 3. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

CAŁY  ROK 

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej
 3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

  Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 10:17:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 10:17:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 10:17:28)
Plan Pracy Komisji Społecznej na 2016 rok

I kwartał

 1. Ośrodek zdrowia - zapoznanie się z aktualnym stanem technicznym. Komisja wyjściowa.
 2. Oświata - szkoła i przedszkole - informacje na temat funkcjonowania placówek. Komisja wyjściowa.
 3. Działalność sportowa na terenie miasta, problemy sportu szkolnego
 4. Materiały sesyjne.

II kwartał

 1. Działalność i funkcjonowanie poradni AA i przeciwdziałania narkomanii.
 2. Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta.
 3. Materiały sesyjne.

III kwartał

 1. Muzeum działalność wystawiennicza oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 2. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji "Dni Sulmierzyc" .
 3. Biblioteka Publiczna - analiza działalności
 4.  Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2016 roku.
 1. Propozycje uchwały budżetowej na 2017 rok.
 2. Materiały sesyjne.

IV kwartał

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie.
 2. Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany oraz promocja z uwzględnieniem podpisanych umów.
 3. Funkcjonowanie strony internetowej miasta.
 4.  Plan pracy na 2017 rok.
 1. Materiały sesyjne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 10:16:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 10:16:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 10:16:32)
Plan Pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok

I kwartał

1. Działalność Zespołu Szkół Publicznych- stan techniczny obiektów, potrzeby remontowe.

2. Działalność Publicznego Przedszkola- stan techniczny obiektu, potrzeby remontowe.

3. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych (oczyszczalnia ścieków, wodociąg- stan techniczny urządzeń i pojazdów).

4. Materiały sesyjne.

II kwartał

1. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Informacja o funkcjonowaniu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka"

3. Materiały sesyjne.


III kwartał

1.      Działalność instytucji kultury (SDK, Muzeum, Biblioteka)

2.      Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy 2016 roku.

3.      Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2017 roku.

4.      Materiały sesyjne.

IV kwartał

1.      Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.      Pozyskiwanie środków zewnętrznych

3.      Budżet miasta na 2017 rok.

4.      Plan pracy na 2017 rok.

5.      Materiały sesyjne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 10:12:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 10:12:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 10:12:38)
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

I kwartał

styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu miasta na wspieranie sportu w mieście

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

IV kwartał

październik-listopad

 

 

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2017

  

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 10:09:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 10:09:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 10:09:41)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2015 ROK

I   KWARTAŁ

 1. Kalendarz imprez na rok 2015.
 2. Gospodarka odpadami na terenie miastaSulmierzyce
 3. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta  za rok 2014.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 5. Bezpieczeństwo publiczne (straż, policja, obrona cywilna)

II  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.  Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 2. Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014r. 
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2014. Absolutorium dla Burmistrza Miasta 

III  KWARTAŁ

 1. Informacja dotycząca wykonania  budżetu  za I półrocze 2015 roku.
 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2015 / 2016
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 4. Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2016.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2015

IV  KWARTAŁ

 1. Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych
 2. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

CAŁY  ROK 

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej
 3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta
  Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: RADA MIEJSKA W SULMIERZYCACH
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 09:10:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 09:10:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 09:11:24)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2015 ROK

I kwartał

 1. Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany oraz promocja z uwzględnieniem podpisanych umów.
 2. Funkcjonowanie strony internetowej miasta. 
 3. Plan pracy Sulmierzyckiego Domu Kultury na 2015 rok oraz działalność kół zainteresowań działających przy SDK.
 4. Działalność sportowa na terenie miasta, problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście w tym potrzeby finansowe i organizacyjne.
 5. Materiały sesyjne.

II kwartał

 1. Oświata - szkoła i przedszkole - informacje na temat funkcjonowania placóweK. Komisja wyjściow.
 2. Działalność i funkcjonowanie poradni AA i przeciwdziałania narkomanii.
 3. Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta.
 4. Materiały sesyjne.

III kwartał

 1. Muzeum działalność wystawiennicza oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 2. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji "Dni Sulmierzyc" .
 3. Biblioteka Publiczna - analiza działalności
 4. Proozycje uchwały budżetowej na 2016 rok.
 5. Materiały sesyjne.

IV kwartał

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie.
 2. Ośrodek zdrowia - zapoznanie się z aktualnym stanem technicznym. Komisja wyjściowa.
 3. Materiały sesyjne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIEJSKIEJ
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:59:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:59:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:59:24)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2015 ROK

I kwartał

1.        Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2015 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

2.        Ocena działalność Zakładu Usług Komunalnych ( oczyszczalnia ściekó, wodociąg- stan technicznyurządzeń i pojazdów).

3.        Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.        Materiały sesyjne.

II kwartał

1.        Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2013 r.

2.        Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, potrzeby inwestycyjne i remontowe.

3.        Działalność Zespołu Szkół Publicznych- stan techniczny obiektów, potrzeby remontowe.

4.        Działalność Publicznego Przedszkola- stan techniczny obiektu, potrzeby remontowe.

5.        Działalności Sulmierzyckiego Domu Kultury ( stan techniczny budynku, możliwości pozyskiwania środków na realizację remontów).

6.        Materiały sesyjne.

III kwartał

1.        Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2016 r.

2.        Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2015 roku.

3.        Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.        Materiały sesyjne.

IV kwartał

1.        Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.        Plan pracy na 2016 rok.

3.        Budżet miasta na 2016 rok.

4.        Materiały sesyjne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KOMISJA GOSPODARCZA RADY MIEJSKIEJ
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:28:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:28:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:29:28)
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

I kwartał

styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2013 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola wykorzystania ditacji z budżetu miasta na wspieranie sportu w mieście
 3. Kontrola finansowa OSP w Sulmierzycach

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 


 1. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

IV kwartał

październik-listopad

 

 

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
 2. Kontrola wydatków Miejskiego Ośrodka Pomony Społecznej w Sulmierzycach
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2016

  

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:16:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:16:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (19/01/2015 08:16:12)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2014 ROK

I   KWARTAŁ

 1. Kalendarz imprez na rok 2014.
 2. Gospodarka odpadami ( funkcjonowanie ustawy śmieciowej )
 3. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta  za rok 2013.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 5. Informacja MOPS ( pomoc mieszkańcom miasta - formy i zasady)
 6. Bezpieczeństwo publiczne (straż, policja, obrona cywilna)

II  KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.  Działalność zespołu interdyscyplinarnego.
 2. Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013r. 
 3. Instytucji kultury  (sprawozdanie - SDK , biblioteka , muzeum)
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2013. Absolutorium dla Burmistrza Miasta 

III  KWARTAŁ

 1. Informacja dotycząca wykonania  budżetu  za I półrocze 2014 roku.
 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2014 / 2015
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 4. Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2015.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2014

IV  KWARTAŁ

 1. Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych
 2. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2010 - 2014

CAŁY  ROK 

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej
 3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

  Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: RADA MIEJSKA W SULMIERZYCACH
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2014 12:00:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2014 12:00:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2014 12:08:44)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2014 ROK

I kwartał

 1. Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany oraz promocja z uwzględnieniem podpisanych umów.
 2. Działalność LKS Sulimirczyk oraz Klubu Zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście w tym potrzeby finansowe i organizacyjne.
 3. Zapoznanie się Komisji Społecznej z planem pracy Sulmierzyckiego Domu Kultury.
 4. Omówienie programowych ofert PCPR, PEFRON lub innych programów na 2014r. z możliwością wykorzystania przez mieszkańców Sulmierzyce.
 5. Funkcjonowanie i formy promocji miasta.
 6. Materiały sesyjne.

II kwartał

 1. Zapoznanie się ze stanem opłat I podatków od osób fizycznych i prawnych za 2013r.
 2. Oświata - szkoła i przedszkole - informacje na temat funkcjonowania placówek oraz realizacja zadań oświatowych za 2013r.
 3. Analiza stanu bezrobocia na terenie naszego miasta oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
 4. Zapoznanie się z działalnością organizacji społecznych w naszym mieście
 5. Ocena miejsc pamięci.
 6. Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta.
 7. Materiały sesyjne.

III kwartał

 1. Muzeum działalność wystawiennicza oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 2. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji "Dni Sulmierzyc" .
 3. Sytuacja młodzieży w mieście Sulmierzyce formy spędzania wolnego czasu.
 4. Ocena stanu przygotowania szkoły do roku szkolnego 2014/2015 oraz zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
 5. Materiały sesyjne.

IV kwartał

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie.
 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do zimy osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie naszego miasta (pomoc usługowa, pomoc finansowa, praca socjalna)
 3. Uchwalenie budżetu miasta na 2015 r.
 4. Materiały sesyjne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIEJSKIEJ
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2014 11:55:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2014 11:55:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2014 12:15:59)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2014 ROK

I kwartał

1.    Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2014 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

2.        Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych.

3.        Gospodarka odpadami na terenie miasta.

4.        Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

5.        Materiały sesyjne.

II kwartał

1.        Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2013 r.

2.        Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

3.        Ocena Działalności Zespołu Szkół Publicznych.

4.        Ocena Działalności Publicznego Przedszkola.

5.        Ocena działalności SDK

6.        Materiały sesyjne.

III kwartał

1.        Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2015 r.

2.        Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2014 roku.

3.        Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.        Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków.

5.        Materiały sesyjne.

IV kwartał

1.        Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.        Plan pracy na 2015 rok.

3.        Budżet miasta na 2015 rok.

4.        Materiały sesyjne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KOMISJA GOSPODARCZA RADY MIEJSKIEJ
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2014 11:48:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2014 11:48:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2014 11:56:10)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK

TERMIN

 

TEMATYKA

  I kwartał

styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2013 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola finansowa Klubu Sportowego LKS „Sulimirczyk"

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych
  w Sulmierzycach.
 2. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

IV kwartał

październik-listopad

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015

  

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2014 11:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2014 11:46:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2014 12:10:29)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2013 ROK

I KWARTAŁ

1.     Prezentacja kalendarza imprez na 2013 rok

2.     Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych
z tego tytułu dochodów (za rok 2012 )

3.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego

4.     Formy i zasady pomocy mieszkańcom miasta - informacja MOPS

5.     Bezpieczeństwo publiczne (straż, policja, obrona cywilna)

6.     Gospodarka odpadami na terenie miasta

II KWARTAŁ

1.     Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii

2.     Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

3.     Sprawozdanie z działalności instytucji kultury (SDK, biblioteka, muzeum)

4.     Absolutorium dla Burmistrza Miasta; sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

5.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

III KWARTAŁ

1.     Informacja dotycząca wykonania budżetu za / półrocze 2013 roku.

2.     Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014

3.     Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych

i funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013

4.     Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

5.     Gospodarka odpadami na terenie miasta

6.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

IV KWARTAŁ

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce

2.     Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2014.

3.     Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych

4.     Budżet miasta na 2014 rok- uchwała budżetowa

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2014 rok

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

CAŁY ROK

1.     Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich

2.     Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej

3.     W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2013 15:07:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2013 15:08:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2013 15:07:54)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2013 ROK

I KWARTAŁ

1.     Współpraca zagraniczna- prezentacja partnerstwa i plany

2.     Nowelizacja Statutu Miasta Sulmierzyce

3.     Analiza funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej

4.     Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

1.     Oświata – Szkoła i Przedszkole- informacje na temat funkcjonowania placówek

2.     Działalność LKS „Sulimirczyk”, klubu zapaśniczego, funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego.

3.     Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami.

4.     Materiały sesyjne

III KWARTAŁ

1.     Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

2.     Sulmierzycki Dom Kultury – analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji DNI SULMIERZYC

3.     Materiały sesyjne

 

IV KWARTAŁ

1.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce”

2.     Materiały sesyjne

3.     Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2013 15:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2013 15:09:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2013 15:09:47)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK

TERMIN

 

TEMATYKA

I kwartał
styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2012 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych
  w Sulmierzycach.

IV kwartał

październik-grudzień

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
 2. Kontrola wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2014

 

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady

Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2013 15:10:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2013 15:11:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2013 15:11:04)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2013 ROK

I kwartał

1.     Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2013r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

2.         Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych.

3.         Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.         Materiały sesyjne.

II kwartał

1.         Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2012r.

2.         Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

3.         Ocena Działalności Zespołu Szkół Publicznych.

4.         Ocena Działalności Publicznego Przedszkola.

5.         Ocena działalności SDK

6.         Materiały sesyjne.

III kwartał

1.         Gospodarka odpadami na terenie miasta.

2.         Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2014r.

3.         Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2013 roku.

4.         Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.         Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków.

6.         Materiały sesyjne.

IV kwart

1.         Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.         Plan pracy na 2014 rok.

3.         Budżet miasta na 2014 rok.

4.         Materiały sesyjne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/01/2013 15:08:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2013 15:09:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2013 15:08:55)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2012 ROK

I KWARTAŁ

1.      Kalendarz imprez na 2012 rok

2.      Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów (2011 rok)

3.     Gospodarka odpadami na terenie miasta; utrzymanie porządku w mieście; sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie

4.      Formy i zasady pomocy mieszkańcom miasta - informacja MOPS

5.      Bezpieczeństwo publiczne (straż, policja)

II KWARTAŁ

1.      Zadania inwestycyjne (inwestycje, remonty, podział nadwyżki budżetowej)

2.      Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

3.      Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

4.      Sprawozdanie z działalności instytucji kultury (SDK, biblioteka, muzeum)

5.       Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.

6.      Absolutorium dla Burmistrza Miasta; sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

III KWARTAŁ

1.      Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

2.      Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013

3.      Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych

4.      Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

5.      Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce

6.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

IV KWARTAŁ

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sulmierzyce oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

2.      Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2013.

3.      Ustalenie wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych

4.      Budżet miasta na 2013 rok- uchwała budżetowa

5.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2013 rok

6.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

CAŁY ROK

1.      Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich

2.      Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej

3.      W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/01/2012 15:21:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/01/2012 15:21:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/01/2012 15:21:13)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2012 ROK

I kwartał

1.   Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury na  2012r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

2.    Przedstawienie propozycji Komisji do zmian w Statucie Miasta Sulmierzyce

3.    Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych.

4.    Materiały sesyjne.

II kwartał

1.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2011 r.

2.     Prace nad nowelizacją Statutu Miasta Sulmierzyce

3.     Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

4.     Ocena działalności SDK.

5.     Ocena Działalności Zespołu szkół Publicznych.

6.     Ocena Działalności Publicznego Przedszkola.

7.     Materiały sesyjne.

III  kwartał

1.     Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2013r.

2.     Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy.

3.     Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.     Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży  Pożarnej.

5.     Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków.

6.     Materiały sesyjne.

IV kwartał

1.     Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.     Plan pracy na 2013 rok.

3.     Budżet miasta na 2013 rok.

4.     Materiały sesyjne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/01/2012 15:09:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/01/2012 09:41:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/01/2012 09:41:36)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2012 ROK

I KWARTAŁ

1.      Współpraca zagraniczna- prezentacja partnerstwa i plany

2.      Przedstawienie propozycji Komisji do zmian w Statucie Miasta Sulmierzyce

3.      Działalność LKS „Sulimirczyk” oraz klubu zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście

4.      Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

1.      Oświata – Szkoła i Przedszkole- informacje na temat funkcjonowania placówek

2.      Prace nad nowelizacją Statutu Miasta Sulmierzyce

3.      Materiały sesyjne

III KWARTAŁ

1.      Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

2.      Sulmierzycki Dom Kultury – analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji DNI SULMIERZYC

3.      Materiały sesyjne

 

IV KWARTAŁ

1.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce”

2.      Materiały sesyjne

3.      Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/01/2012 15:08:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/01/2012 15:08:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/01/2012 15:08:12)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK

TERMIN

 

TEMATYKA

I kwartał
styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2011 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych
  w Sulmierzycach.
 2. Kontrola realizowanych w 2011 roku inwestycji w mieście.

IV kwartał

październik-grudzień

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
 2. Kontrola finansowa Klubu Sportowego LKS „Sulimirczyk”
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady

Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/01/2012 15:07:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/01/2013 15:10:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/01/2013 15:10:03)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2011 ROK

I KWARTAŁ

1. Działania promocyjne; kształtowanie wizerunku miasta; prezentacja kalendarza imprez na 2011 rok

2. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego  tytułu dochodów za 2010 rok

3. Utrzymanie porządku w mieście

4. Gospodarka odpadami na terenie miasta Sulmierzyce

5. Informacja MOPS o formach i zasadach pomocy mieszkańcom miasta

 

II KWARTAŁ

 

1. Informacja o stanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (inwestycje, remonty)

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

3. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok i rozpatrzenie wniosku o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Miasta

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

 

III KWARTAŁ

 

1. Analiza realizacji budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2011 /2012

3. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce

4. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2011 rok

5. Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

IV KWARTAŁ

 

1. Prace nad budżetem Miasta na 2012 rok; przyjęcie uchwał okołobudżetowych

2. Uchwalenie budżetu na 2012 rok

3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2012 rok

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

 

CAŁY ROK

1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich

2. Sukcesywne podejmowanie uchwal wynikających z kompetencji Rady Miejskiej

3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

 

Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Barbara Gremblewska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2010 10:30:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2010 10:52:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2010 10:52:46)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2011 ROK

I KWARTAŁ

1.      Współpraca zagraniczna- prezentacja partnerstwa i plany

2.      Działalność LKS „Sulimirczyk” oraz klubu zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście

3.      Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

1.      Oświata – Szkoła i Przedszkole- informacje na temat funkcjonowania placówek

2.      Prace nad nowelizacją Statutu Miasta Sulmierzyce

3.      Materiały sesyjne

III KWARTAŁ

1.      Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

2.      Sulmierzycki Dom Kultury – analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji DNI SULMIERZYC

3.      Materiały sesyjne

 

IV KWARTAŁ

1.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce”

2.      Materiały sesyjne

3.      Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok

Przewodnicząca Komisji Społecznej

/-/ Elżbieta Wachowiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2010 10:14:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2010 10:14:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2010 10:14:10)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2011 ROK

I kwartał

1.      Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2011r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

2.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych.

3.      Materiały sesyjne.

 

II kwartał

1.      Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2010r.

2.      Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

3.      Ocena Działalności Zespołu szkół Publicznych.

4.      Ocena Działalności Publicznego Przedszkola.

5.      Materiały sesyjne.

III  kwartał

1.      Ocena działalności SDK.

2.      Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2012r.

3.      Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy.

4.      Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.      Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży  Pożarnej.

6.      Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków.

7.      Materiały sesyjne.

IV kwartał

1.      Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

2.      Plan pracy na 2012 rok.

3.      Budżet miasta na 2012 rok.

4.      Materiały sesyjne.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

/-/ Daniel Kulawski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2010 10:11:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/02/2011 11:44:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/02/2011 11:44:39)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK

TERMIN

 

TEMATYKA

I kwartał
styczeń-marzec

 

 

 

 

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulmierzycach
 2. Analiza wydatków Publicznego Przedszkola
  w Sulmierzycach

II kwartał

kwiecień-czerwiec

 

 

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 2. Kontrola finansowa instytucji kultury (kontrola Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej)

III kwartał

lipiec-wrzesień

 

      

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych
  w Sulmierzycach.

IV kwartał

październik-grudzień

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
 2. Kontrola finansowa Klubu Sportowego LKS „Sulimirczyk”
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012

w miarę potrzeb

 

Kontrole dokonywane na zlecenie Rady

Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                  /-/ Krystyna Stryjak
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2010 10:09:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2010 10:57:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2010 10:57:34)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH NA 2010 rok

 

 

KWARTAŁ

 

 

PRZEDMIOT OBRAD SESJI

 

UWAGI

 

 

 

I

 

 

1.        Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów         ( za 2009r).

2.        Promocja Miasta  (informacja nt funkcjonowania stron WWW jst, plany jst na 2010r, prezentacja kalendarza imprez miejskich, partnerstwo i współpraca zagraniczna).

3.        Informacja na temat przynależności Miasta do związków gm., organizacji i stowarzyszeń.

4.        Informacja o stanie dróg  wojewódzkich, powiatowych i gminnych( inwestycje, remonty)

5.        Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w latach 2006 -2010 (obchody 20.lecia samorządu lokalnego)

 

 

 

 

II

 

 

1.        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok i wniosek o udzielenie absolutorium.

2.        Informacja Burmistrza Miasta odnośnie pozyskanych środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych w latach 2006 – 2010.

3.        Sprawozdanie Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych

4.        Nowelizacja Statutu Miasta

6.        Informacja nt działalności organizacji, towarzystw wspierających aktywność społeczną mieszkańców.

7.        Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

1.        Informacja nt funkcjonowania miejskich  placówek oświatowych

2.        Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.

3.        Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

4.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5.        Rozpatrzenie wniosków taryfowych cen wody i ścieków.

6.        Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce.

 

 

 

 

 

IV

 

1.        Prace nad budżetem Miasta na 2011 rok.

2.        Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

3.        Realizacja zadań inwestycyjnych w Mieście.

4.        Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011r.

5.        Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

 

 

muzeum, dom kultury, biblioteka, UKS, LKS, zapasy

 

 

 

CAŁY ROK

 

1.        Sukcesywne podejmowanie Uchwał wynikających z kompetencji Rady Miejskiej.

2.        W miarę potrzeb włączanie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta

 

 

Rada Miejska może w każdym czasie dokonywać zmian i uzupełnić plan pracy.

                                                                                                       

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2009 08:46:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2009 08:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2009 08:46:38)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2010 rok

 

termin

 

tematyka

 

zagadnienia

 

uwagi

 

 

 

 

 

I KWARTAŁ

1.      Nowelizacja Statutu Miasta

 

 

2.       Promocja miasta

 

 

 

3.      Biblioteka

Publiczna

 

 

4.       Współpraca

             zagraniczna

1. uwzględnienie zmian wynikających

    z wprowadzenia nowej ups,ufp i 

    innych obowiązujących aktów

    prawnych

2.  * funkcjonowanie BIP, stron jst

     * dokonania 2009 i plany na 2010r

     * prezentacja kalendarza imprez

        Miejskich

 

3.  * prezentacja planu pracy na 2010r

     * ocena prac remontowych

 

 

4.  Prezentacja partnerstwa  i plany

 

 

 

 

 

II KWARTAŁ

 

 

 

1.      MOPS

 

 

 

 

 

 

2.      Sport

 

3.      Organizacje

            pozarządowe

1.* pomoc osobom pozostającym na 

      granicy wykluczenia społecznego 

      (samotni, schorowani,   

     dysfunkcyjni, ofiary przemocy, 

     pozostający w kolizji z prawem),

    *ewaluacja zrealizowanego w 2009r.

      projektu unijnego

2.   ocena działania UKS, zapasów, 

     LKS „Sulimirczyk”

3.  działalność organizacji, towarzystw

     wspierających aktywność społeczną

     mieszkańców i promujących miasto

    (KEiR,TMZS,OSP,chór,orkiestra,

     krwiodawcy,Bractwo Rycerskie…)

 

 

 

 

III KWARTAŁ

 

 

 

1.      Muzeum

 

 

 

 

2.      Analiza pracy Komisji

 

 

 

 

3.      Oświata

 

4.      Sulmierzycki Dom Kultury

 

 

1. * działalność wystawienniczo-

       oświatowa

    * realizacja projektów

       merytorycznych

    * współpraca ze środowiskiem

2.  *przygotowanie sprawozdania z 

       pracy Komisji w trakcie trwania 

       kadencji

     *sformułowanie wniosków do

       projektu budżetu na 2011r

 

3.Informacja na temat funkcjonowania

   placówek w mieście

4.* podsumowanie i ocena Dni

     Sulmierzyc oraz oferty kulturalnej

     SDK (kółka, zespoły, dokonania)

   * działalność dochodowa

 

 

 

 

IV KWARTAŁ

 

 

1.      Budżet miasta

 

2.      Komisja  

            Społeczna

 

 

 

1. Analiza przedstawionego projektu

    budżetu

2.opracowanie planu pracy na 2011r.  i

   wniosków do planu pracy Rady

   Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej

 

 

na bieżąco

 

1.      Omawianie materiałów sesyjnych

2.      Wnoszenie pod obrady tematów zgłaszanych przez radnych

 

 

 

                                                                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2009 08:48:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2009 08:48:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2009 08:48:32)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2010 rok
                          

I KWARTAŁ

 

 1. Analiza kosztów i zysków wynikających z przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
 2. Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych
 3. Zapoznanie  z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2010 roku.
 4. Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

 

 1. Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta na 2009 rok
 2. Ocena działalności Zespołu Szkół Publicznych
 3. Ocena działalności Publicznego Przedszkola
 4. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych
 5. Materiały sesyjne

III KWARTAŁ

 1. Debata na temat wyników wychowawczych i dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych
 2. Ocena działalności SDK
 3. Propozycje komisji do projektu uchwały budżetowej w 2011 r.
 4. Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy
 5. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej
 7. Ocena stanu technicznego oraz prac remontowych w budynkach użyteczności publicznej
 8. Omówienie spraw związanych z dostarczeniem wody i oczyszczalnią ścieków
 9. Materiały sesyjne

IV KWARTAŁ

 

 1. Plan pracy na 2011 rok
 2. Budżet miasta na 2011 rok
 3. Materiały sesyjne                               
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2009 08:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2009 08:56:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2009 08:56:05)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 rok

TERMIN

 

TEMATYKA

I

kwartał

 

 

Styczeń

 

 

 

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  Kontrola działalności Obrony Cywilnej.
  Kontrola dokumentacji związanej z budową kanalizacji, kontrola stanu sieci wodociągowej oraz kontrola wykonanych remontów i inwestycji w budynkach użyteczności publicznej.

II

kwartał

 

 

Czerwiec

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2009 i sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium.

III kwartał

 

       

       Wrzesień

 

 1. Kontrola wydatków Sulmierzyckiego Domu Kultury. Kontrola Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach oraz
  kontrola finansowa Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach.

 

IV kwartał

 

 

 

Grudzień

 

 

1.      Kontrola wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

Kontrola działalności Klubu Sportowego LKS „Sulimirczyk”

Opracowanie planu pracy na rok 2011

w miarę potrzeb

 

 1. Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
 2. Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek
  budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń
  wykonywanych prac przez radnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2009 08:50:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2009 09:00:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2009 09:00:19)
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH NA 2009 ROK

I  KWARTAŁ

 1. Prezentacja kalendarza imprez na 2009 rok
 2. Informacja o stanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (inwestycje,remonty)
 3. Informacja o gospodarowaniu mieniem miasta z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów za 2008 rok
 4. Informacja Burmistrza Miasta odnośnie działań zmierzających do efektywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych oraz informacja dotycząca środków pozyskanych w 2008 roku.
 5. Utrzymanie porządku w mieście

II KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok i rozpatrzenie wniosku o udzielenieabsolutorium Burmistrzowi Miasta
 2. Podział naadwyżki budżetowej
 3. Przyjęcie zmian w Statucie Miasta Sulmierzyce
 4. Sprawozdanie z dziaalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowy oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 5. Informacja MOPS o formach i zasadach pomocy mieszkańcom miasta
 6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania (przygotowań do realizacji) zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2009 rok
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

III KWARTAŁ

 1. Analiza realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 roku
 2. informacja oo stanie przygotowań do roku szkolnego 2009/2010 z uwzględnienie:
  a) naboru uczniów do klas I i przedszkola
  b) remontów obiektów szkolnych
  c) stanu kadry pedagogicznej
 3. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
 4. Gospodarka odpadami na terenie miasta Sulmierzyce
 5. Rozpatrzenie wniosków tatyfowych cen wody i scieków
 6. Informacja o złozonych oświadczeniach majątkowych
 7. Debata na temat sportu w mieście

IV KWARTAŁ

 1. Prace nad budżetem Miasta na 2010 rok; przyjęcie uchwał okołobużetowych
 2. Uchwalenie budżetu na 2010 rok
 3. Przyjęcie planu pracy RadyMiejskiej i komisji stałych na 2010 rok
 4. Informacja Burmistrza Misat dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsich Miasta Sulmierzyce.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie kultury
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej

CAŁY ROK

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów miejskich
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady miejskiej
 3. W miare potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Burmistrza Miasta


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/01/2009 12:56:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 11:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:59:53)
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK
I KWARTAŁ
 
 1. Kontrola Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach oraz sprawozdanie z działalności Sekretarza Miasta Sulmierzyce
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2008 i sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium

II KWARTAŁ

 1. Kontrola finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
 2. Kontrola wydatków Sulmierzyckiego Domu Kultury

III KWARTAŁ

 

 1. Analiza wydatków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
 2. Analiza wydatków Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach

IV KWARTAŁ

 1. Kontrola wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
 2. Kontrola finansowa Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach
 3. Kontrola racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
 4. Opracowanie planu pracy na rok 2010

W MIARĘ POTRZEB

 1. Kontrole dokonywane na zlecenie Rady
 2. Bieżące opiniowanie wniosków kierowników jednostek budżetowych w sprawie dokonywania zakupów i zleceń wykonywanych prac przez radnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/01/2009 13:22:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 11:14:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 11:14:18)
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH NA 2009 ROK

I KWARTAŁ

 1. Sulmierzycki Dom Kultury - przygotowania do Dni Sulmierzyc, analiza Kalendarza imprez na 2009 rok
 2. Działalność LKS "Sulimirczyk", osiągniecia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnetrznych na sport w mieście
 3. Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

 1. Problemy najmłodzych  mieszkańców, analiza potrzeb młodzieży - podjęcie działań zmierzajacych do powołania Młodzieżowej Rady Miasta
 2. Analiza funkcjonowania strony internetowej miasta, BIP, kronika miasta
 3. Prace nad nowelizacją Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Miasta
 4. Materiały sesyjne

III KWARTAŁ

 1. Miuzeum - działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów
 2. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej.

IV KWARTAŁ

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie
 2. Przygotowanie do "Sylwestra" w mieście.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/01/2009 13:16:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:57:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:56:57)
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH NA 2009 ROK
I KWARTAŁ
 1. Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta na 2008 rok
 2. Ocena stanu dróg powiatowych i wojewódzkich
 3. Materiały sesyjne

II KWARTAŁ

 1. Ocena stanu dróg gminnych
 2. Ocena działalności Zespołu Szkół Publicznych
 3. Ocena działalności Publicznego Przedszkola
 4. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych

III KWARTAŁ

 1. Ocena działalności SDK
 2. Propozycje komisji do projektu uchwały budżetowej w 2010 r.
 3. Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy
 4. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej
 6. Ocena stanu technicznego oraz prac remontowych w budynkach użyteczności publicznej
 7. Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków

IV KWARTAŁ

 1. Plan pracy na 2010 rok
 2. Budżet miasta na 2010 rok
 3. materiały sesyjne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/01/2009 13:04:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:57:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:57:33)