Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Komisje Rady Miejskiej » Komisja Społeczna

Komisja Społeczna

Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 lutego 2018 r.godz. 14:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Działalność sportowa na terenie miasta, problemu sportu szkolnego

4.      Współpraca zagraniczna

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/02/2018 15:36:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/02/2018 15:36:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/02/2018 15:36:33)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 stycznia 2017 r.godz. 13:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.       Zapoznanie się z planem pracy SDK na 2017 rok

4.       Omówienie materiałów sesyjnych

5.       Wolne głosy i wnioski

6.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/01/2017 09:15:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/01/2017 09:15:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/02/2018 15:35:33)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 30 marca 2016 r.godz. 13:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Działalność sportowa na terenie miasta, problemy sportu szkolnego.

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/03/2016 12:47:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/03/2016 12:47:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/03/2016 12:47:18)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 września 2015r godz. 13.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Działalność i funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi

4.     Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Sulmierzyc

5.     Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy 2015 roku

6.     Propozycje komisji do uchwały budżetowej na 2016 rok

7.     Omówienie materiałów sesyjnych

8.     Wolne głosy i wnioski

9.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Porządek obrad
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/09/2015 13:45:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/09/2015 13:45:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/09/2015 13:45:53)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 marca 2015r godz. 13.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Działalność sportowa na terenie miasta, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście w tym potrzeby finansowe i organizacyjne

4.      Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany z uwzględnieniem podpisanych umów

5.      Funkcjonowanie strony internetowej miasta

6.      Omówienie materiałów sesyjnych

7.      Wolne głosy i wnioski

8.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:25:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:25:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:25:11)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 27 listopada 2015r godz. 13.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Analiza działalności instytucji kultury (Muzeum, Biblioteka, SDK)

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/11/2015 14:15:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/11/2015 14:15:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/11/2015 14:15:03)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 28 października 2014 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Gospodarka odpadami na terenie naszego miasta

4.     Miejski Ośrodek Pomocy - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie

5.     Zapoznanie się ze stanem przygotowania do zimy osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie naszego miasta: pomoc usługowa, pomoc finansowa oraz praca socjalna

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:31:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:38:11)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 30 września 2014 r., godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:

1.  Otwarcie

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Sulmierzycki Dom Kultury- analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji „Dni Sulmierzyc". Sytuacja młodzieży w mieście Sulmierzyce, formy spędzania wolnego czasu.

4.  Informacja nt. rolnictwa

5.  Muzeum działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych

6.  Omówienie materiałów sesyjnych

7.  Wolne głosy i wnioski

8.  Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:09:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:39:10)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 18 sierpnia 2014 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań i remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji " Dni Sulmierzyc"

4. Omówienie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta

5. Ocena stanu przygotowania szkoły do roku szkolnego 2014/2015 oraz zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych. Zapewnienie bezpieczeńśtwa w szkole

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:23:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:23:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:24:58)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 23 maja 2014 r., godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Analiza stanu bezrobocia na terenie naszego miasta oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu

4. Zapoznanie się z działalnosścią organizacji społecznych w naszym mieście

5. Ocena miejsc pamięci

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 11:55:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 11:55:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 12:01:28)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 marca 2014 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Omówienie programowych ofert PCPR, PEFRON lub innych programów na 2014 r. z możliwością wykorzystania przez mieszkańców Sulmierzyce.

4.      Działalność LKS Sulimirczyk oraz Klubu Zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście w tym potrzeby finansowe i organizacyjne.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/03/2014 10:39:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/03/2014 10:39:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/03/2014 11:47:23)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 lutego 2014 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Współpraca zagraniczna - prezentacja partnerstwa i plany oraz promocja z uwzględnieniem podpisanych umów.

4.      Funkcjonowanie i formy promocji miasta.

5.      Zapoznanie się z planem pracy Sulmierzyckiego Domu Kultury.

6.      Omówienie materiałów sesyjnych

7.      Wolne głosy i wnioski

8.      Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2014 10:25:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/02/2014 10:25:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/02/2014 10:25:19)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 5 listopada 2013 r., godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce"

4.     Muzeum - działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2013 13:45:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2013 13:45:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/11/2013 10:49:09)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 27 sierpnia 2013 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Muzeum - działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

4.     Sulmierzycki Dom Kultury - analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej, sprawozdanie z organizacji DNI SULMIERZYC

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:29:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:29:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 11:29:40)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 12 czerwca 2013 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Działalność LKS „Sulimirczyk", klubu zapaśniczego, funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012", osiągnięcia i problemy sportu szkolnego

4.     Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami

5.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2012 rok

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/06/2013 12:36:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/06/2013 12:36:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/06/2013 15:05:30)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 22 marca 2013 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Analiza funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/03/2013 10:35:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/03/2013 10:35:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/03/2013 10:41:44)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 18 lutego 2013 r.godz. 13:00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Współpraca zagraniczna- prezentacja partnerstwa i plany

4.     Nowelizacja Statutu Miasta Sulmierzyce

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/02/2013 17:45:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/02/2013 17:46:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2013 08:19:04)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 października 2012 r.godz. 13:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce”

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/10/2012 15:28:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/10/2012 15:28:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/10/2012 15:28:05)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 27 sierpnia 2012 r.godz. 13:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów.

4.Sulmierzycki Dom Kultury – analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej,

sprawozdanie z organizacji Dni Miasta

5.Omówienie materiałów sesyjnych

6.Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/08/2012 12:20:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/08/2012 12:24:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/08/2012 12:24:45)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 16 marca 2012 r.godz. 14:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Oświata – Szkoła i Przedszkole- informacje na temat funkcjonowania placówek

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/03/2012 09:39:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/03/2012 09:39:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/03/2012 09:39:34)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 16 lutego 2012 r.godz. 11:30 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.   Działalność LKS „Sulimirczyk” oraz klubu zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan

pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście

4.     Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2012 r.

5.     Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Sulmierzyce.

6.     Przedstawienie propozycji Komisji do zmian w Statucie Miasta Sulmierzyce.

7.     Omówienie materiałów sesyjnych

8.     Wolne głosy i wnioski

9.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2012 17:05:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/02/2012 17:05:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/02/2012 17:05:04)
Wspólne Posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 grudnia 2011 r.godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji przejęcia przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy zadań z zakresu

gospodarki odpadami

4.Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/12/2011 09:08:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/12/2011 09:08:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/12/2011 09:08:48)
Wspólne Posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 13 grudnia 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.    Otwarcie

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

4.    Opracowanie planów pracy komisji na 2012 r.

5.    Omówienie materiałów sesyjnych

6.    Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2012 r.

7.    Wolne głosy i wnioski

8.    Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/12/2011 10:10:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/12/2011 10:10:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/12/2011 10:10:22)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 listopada 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2012 r.

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2011 08:44:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2011 08:44:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2011 08:44:37)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 października 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie, realizacja programu „Integrujemy Sulmierzyce”.

4.     Współpraca zagraniczna – prezentacja partnerstwa i plany

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/10/2011 15:09:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/10/2011 15:09:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/10/2011 15:09:38)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 22 września 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Sprawozdanie z organizacji Dni Miasta oraz Dożynek Powiatowych 

4.     Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy.

5.     Propozycje komisji do uchwały budżetowej na 2012 rok. 

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/09/2011 14:36:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/09/2011 14:36:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/09/2011 14:36:19)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 sierpnia 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena działalności SDK

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/08/2011 11:21:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/08/2011 11:21:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/08/2011 11:21:23)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 17 czerwca 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu miasta za 2010 rok

4. Omówienie materiałów sesyjnych

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/06/2011 17:24:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/06/2011 17:25:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/06/2011 17:25:18)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 20 maja 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz organizacja festynów.

4.      Funkcjonowanie Biblioteki Szkolnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/05/2011 14:42:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/05/2011 14:42:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/05/2011 14:42:54)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 marca 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Analiza funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej

4. Informacja Burmistrza dotycząca ewentualnych przychodów z lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach

5. Omówienie materiałów sesyjnych

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/03/2011 12:09:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/03/2011 17:10:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/03/2011 17:10:36)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 15 lutego 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Działalność LKS "Sulimirczyk" oraz klubu zapaśniczego, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sposrt w mieście.
4. Omówienie materiałów sesyjnych 
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/02/2011 19:19:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/02/2011 19:19:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/02/2011 19:19:16)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 grudnia 2010 r.godz. 8.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej na 2011 rok

4.      Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2011 r.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/12/2010 13:20:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/12/2010 13:20:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/12/2010 13:20:22)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 października 2010 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy (uprzejmie informuję, iż radni dnia 26 sierpnia br. otrzymali informację o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2010 roku.)

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie                    

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/10/2010 13:45:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/10/2010 13:45:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/10/2010 13:45:55)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 31 sierpnia 2010 r.godz. 12.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Muzeum – działalność wystawienniczo-oświatowa, realizacja projektów merytorycznych oraz współpraca ze środowiskiem.

4.      Oświata – informacja na temat funkcjonowania placówek w mieście.

5.      Sulmierzycki Dom Kultury – podsumowanie i ocena Dni Sulmierzyc, działalność dochodowa SDK oraz ocena oferty kulturalnej SDK( działalność kół zainteresowań, zespołów). 

6.      Sformułowanie wniosków do projektu budżetu na 2011 rok.

7.      Omówienie materiałów sesyjnych

8.      Wolne głosy i wnioski

9.   Zakończenie   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/08/2010 11:58:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/08/2010 11:58:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/08/2010 11:58:32)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 22 czerwca 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Sport – ocena działalności UKS, zapasów, LKS „Sulimirczyk”

4.      Organizacje pozarządowe – działalność organizacji, towarzystw wspierających aktywność społeczną mieszkańców i promujących miasto (KEiR, TMZS, OSP, Chór Szkolny, Chór „Cecylia”, Orkiestra Dęta, Bractwo Rycerskie, Krwiodawcy)

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2010 14:42:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2010 14:42:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2010 14:42:34)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 20 kwietnia 2010 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc osobom pozostającym na granicy wykluczenia społecznego, ewaluacja zrealizowanego w 2009 roku projektu unijnego.

4.       Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2009 rok

5.       Omówienie materiałów sesyjnych

6.       Wolne głosy i wnioski

7.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/04/2010 14:40:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/04/2010 14:40:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/04/2010 14:40:08)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 marca 2010 r.godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.       Współpraca zagraniczna – prezentacja partnerstwa i plany.

4.       Omówienie materiałów sesyjnych

5.       Wolne głosy i wnioski

6.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2010 08:27:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2010 08:27:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2010 08:27:22)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 3 lutego 2010 r.godz. 12.30 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Promocja miasta:

a) funkcjonowanie BIP, stron jst

b) dokonania 2009 i plany na 2010 rok

c) prezentacja kalendarza imprez miejskich

4.      Biblioteka Publiczna prezentacja planu pracy na 2010 rok oraz ocena prac remontowych

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/01/2010 08:07:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/01/2010 08:07:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/01/2010 08:07:21)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 15 grudnia 2009 r.godz. 12.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej na 2010 rok.

4.Omówienie materiałów sesyjnych

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/12/2009 08:12:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/12/2009 08:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/12/2009 08:27:13)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 listopada 2009 r.godz. 14.00 (Urząd Miejski w Sulmierzycach pok. nr 9)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.       Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2010 r.

4.       Sulmierzycki Dom Kultury – analiza działalności kół zainteresowań, remonty, realizacja oferty kulturalnej, przygotowanie do „Sylwestra” w mieście

5.       Omówienie materiałów sesyjnych

6.       Wolne głosy i wnioski

7.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/11/2009 14:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/11/2009 14:50:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/11/2009 14:50:04)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 6 października 2009 r.godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej

4.      Debata na temat sportu w mieście

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:23:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:23:39)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 27 sierpnia 2009 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualny stan wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych, współpraca z PCPR w Krotoszynie

4.       Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy

5.       Omówienie materiałów sesyjnych:

6.       Wolne głosy i wnioski

7.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:28:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:34:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:34:24)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 czerwca 2009 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.       Przedstawienie porządku obrad

3.      Działalność LKS „Sulimirczyk”, osiągnięcia i problemy sportu szkolnego, stan pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sport w mieście.

4.      Muzeum – działalność wystawiennicza, oświatowa i pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizacja festynów

5.       Omówienie materiałów sesyjnych

6.       Wolne głosy i wnioski

7.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (16/06/2009 11:59:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (16/06/2009 12:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (16/06/2009 12:18:14)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 14 kwietnia 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta w 2008 r.

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:58:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:58:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:58:21)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 marca 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Analiza funkcjonowania strony internetowej miasta, BIP, kronika miasta

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:15:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:27:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:26:58)
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 18 lutego 2009 r., godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Sulmierzycki Dom Kultury – przygotowania do Dni Sulmierzyc, prezentacja kalendarza imprez na 2009 r.

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:56:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:56:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 19:56:17)