Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Komisje Rady Miejskiej » Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza

Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 lutego 2018 r.godz. 12:30 (sala narad Urzędu Miejskiego)

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/02/2018 15:38:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/02/2018 15:38:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/02/2018 15:38:35)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 stycznia 2017 r.godz. 9:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych (oczyszczania ścieków, wodociąg - stan techniczny urządzeń i pojazdów)

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/01/2017 09:12:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/01/2017 09:13:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/02/2018 15:37:04)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 30 marca 2016 r.godz. 9:00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych (oczyszczania ścieków, wodociąg - stan techniczny urządzeń i pojazdów)

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/03/2016 12:48:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/03/2016 12:48:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/03/2016 12:48:29)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 27 listopada 2015 r. godz. 9.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/11/2015 14:16:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/11/2015 14:16:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/11/2015 14:16:27)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 września 2015 r. godz. 9.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2015 roku

4.     Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy 2015 roku

5.     Propozycje komisji do uchwały budżetowej na 2016 rok

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/09/2015 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/09/2015 13:47:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/09/2015 13:47:31)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 20 marca 2015 r. godz. 13.00 ( sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2015 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:28:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:28:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (16/03/2015 12:28:45)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień27 października 2014 r. godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:34:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:34:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (23/10/2014 13:34:33)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 30 września 2014 r. godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4. Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy 2014 roku

5. Propozycje komisji do uchwały budżetowej w 2015 roku

6. Omówienie materiałów sesyjnych

7.  Wolne głosy i wnioski

8 .   Zakończenie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:03:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:03:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (25/09/2014 15:04:55)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 19 sierpnia 2014 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych

4. Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków 

5. Omówienie materiałów sesyjnych

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:28:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (17/08/2014 15:28:55)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 23 maja 2014 r. godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych

4. Ocena działalności SDK

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Paulińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 12:05:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 12:05:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (21/05/2014 12:05:15)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 marca 2014 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.      Gospodarka odpadami na terenie miasta.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/03/2014 10:37:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/03/2014 10:37:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/03/2014 10:37:37)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 20 lutego 2014 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2014 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2014 10:28:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/02/2014 10:28:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/02/2014 10:28:17)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 5 listopada 2013 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2013 13:44:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2013 13:44:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/11/2013 10:48:46)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 28 sierpnia 2013 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena działalności SDK

4.     Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:16:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:16:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 11:34:44)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 13 czerwca 2013 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych

4.     Gospodarka odpadami na terenie miasta Sulmierzyce

5.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta za 2012 rok

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/06/2013 12:38:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/06/2013 12:38:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/06/2013 12:38:13)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 marca 2013 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych

4.     Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/03/2013 10:38:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/03/2013 10:38:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/03/2013 10:42:05)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 19 lutego 2013 r. godz. 13.00 (sala kameralna Sulmierzyckiego Domu Kultury)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2013r. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi instytucji kultury.

4.     Nowelizacja Statut Miasta Sulmierzyce

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/02/2013 17:35:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/02/2013 17:39:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2013 08:18:14)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 października 2012 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków

4.     Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście.

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/10/2012 15:29:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/10/2012 15:29:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/10/2012 15:29:21)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 28 sierpnia 2012 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena działalności SDK

4.     Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/08/2012 12:18:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/08/2012 12:18:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/08/2012 12:18:27)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 4 czerwca 2012 r. godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

4.     Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży  Pożarnej.

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/05/2012 08:54:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/05/2012 08:54:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/05/2012 08:54:51)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 19 marca 2012 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Ocena Działalności Zespołu Szkół Publicznych.

4.     Ocena Działalności Publicznego Przedszkola.

5.     Omówienie materiałów sesyjnych

6.     Wolne głosy i wnioski

7.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/03/2012 09:40:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/03/2012 09:40:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/03/2012 09:40:32)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 16 lutego 2012 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2012 r.

4.     Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Sulmierzyce.

5.     Przedstawienie propozycji Komisji do zmian w Statucie Miasta Sulmierzyce.

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2012 17:06:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/02/2012 17:06:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/02/2012 17:06:27)
Wspólne Posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 grudnia 2011 r.godz. 14.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji przejęcia przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy zadań z zakresu

gospodarki odpadami

4.Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/12/2011 09:09:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/12/2011 09:09:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/12/2011 09:09:35)
Wspólne Posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 13 grudnia 2011 r.godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.    Otwarcie

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w mieście

4.    Opracowanie planów pracy komisji na 2012 r.

5.    Omówienie materiałów sesyjnych

6.    Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2012 r.

7.    Wolne głosy i wnioski

8.    Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/12/2011 10:11:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/12/2011 10:11:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/12/2011 10:11:04)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 listopada 2011 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2012 r.

4.     Omówienie materiałów sesyjnych

5.     Wolne głosy i wnioski

6.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2011 08:45:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2011 08:45:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2011 08:45:37)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 24 października 2011 r. godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.    Otwarcie

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej

4.    Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.    Omówienie spraw związanych z dostarczaniem wody i oczyszczalnią ścieków

6.    Omówienie materiałów sesyjnych

7.    Wolne głosy i wnioski

8.    Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/10/2011 15:11:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/10/2011 15:12:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/10/2011 15:11:55)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 22 września 2011 r. godz. 13.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.     Otwarcie

2.     Przedstawienie porządku obrad

3.     Sprawozdanie z organizacji Dni Miasta oraz Dożynek Powiatowych 

4.     Analiza wykonania budżetu miasta za 6 miesięcy.

5.     Propozycje komisji do uchwały budżetowej na 2012 rok. 

6.     Omówienie materiałów sesyjnych

7.     Wolne głosy i wnioski

8.     Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/09/2011 14:36:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/09/2011 14:37:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/09/2011 14:37:16)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 29 sierpnia 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena działalności SDK

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/08/2011 11:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/08/2011 11:22:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/08/2011 11:22:30)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 17 czerwca 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu miasta za 2010 rok

4. Omówienie materiałów sesyjnych

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/06/2011 17:25:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/06/2011 17:26:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/06/2011 17:26:13)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 19 maja 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych

4.      Ocena działalności Zespołu Szkół Publicznych

5.      Funkcjonowanie Biblioteki Szkolnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

6.      Ocena działalności Publicznego Przedszkola

7.      Omówienie materiałów sesyjnych

8.      Wolne głosy i wnioski

9.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/05/2011 14:51:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/05/2011 14:51:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/05/2011 14:51:41)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 25 marca 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Analiza funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej

4. Informacja Burmistrza dotycząca ewentualnych przychodów z lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach

5. Omówienie materiałów sesyjnych

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/03/2011 12:09:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/03/2011 17:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/03/2011 17:10:17)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 14 lutego 2011 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie porządku obrad
2. Wizytacja kotłowni osiedlowej pod kątem planowanej inwestycji
3. Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2011r
4. Omówienie materiałów sesyjnych
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/02/2011 19:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/02/2011 19:22:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/02/2011 19:22:03)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 grudnia 2010 r.godz. 8.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2011 rok.

4.      Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2011 r.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/12/2010 13:23:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/12/2010 13:23:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/12/2010 13:23:19)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 19 października 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Ocena działalności SDK

3.      Omówienie spraw związanych z dostarczeniem wody i oczyszczalnią ścieków 

4.      Ocena stanu technicznego oraz prac remontowych w budynkach użyteczności publicznej

5.      Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy  (uprzejmie informuję, iż radni dnia 26 sierpnia br. otrzymali informację o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2010 roku.)

6.      Omówienie materiałów sesyjnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/10/2010 13:47:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/10/2010 13:47:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/10/2010 13:47:08)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 2 września 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Ocena działalności Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach

3.      Ocena działalności Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach

4.      Debata na temat wyników wychowawczych i dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach

5.      Propozycje komisji do projektu uchwały budżetowej w 2011 r.

6.      Omówienie materiałów sesyjnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/08/2010 11:59:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/08/2010 11:59:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/08/2010 11:59:38)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 czerwca 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy.

4.      Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2010 14:43:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2010 14:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2010 14:43:26)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 21 kwietnia 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.       Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych

4.       Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta na 2009 rok

5.       Omówienie materiałów sesyjnych.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/04/2010 14:19:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/04/2010 14:19:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/04/2010 14:19:22)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 marca 2010 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Ocena stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych.

4. Analiza kosztów i zysków wynikających z przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej

Baryczy.

5. Omówienie materiałów sesyjnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2010 08:30:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2010 16:03:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2010 16:03:35)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 3 lutego 2010 r.godz. 12.30 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapoznanie z planami działalności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury w 2010 roku

4. Omówienie materiałów sesyjnych

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/01/2010 08:08:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/01/2010 08:11:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/01/2010 08:11:45)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 7 grudnia 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.Otwarcie

2. Porządek obrad

3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2010 rok.

4. Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2010 r.

5. Omówienie materiałów sesyjnych

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/12/2009 13:34:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/12/2009 08:29:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/12/2009 08:29:03)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 listopada 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.       Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.       Omówienie spraw związanych z dostarczeniem wody i oczyszczalnią ścieków

4.       Ocena stanu technicznego oraz prac remontowych w budynkach użyteczności publicznej

5.       Przedstawienie wizji funkcjonowania Sulmierzyckiego Domu Kultury przez obecnego dyrektora SDK

6.       Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2010 r.

7.       Omówienie materiałów sesyjnych

8.       Wolne głosy i wnioski

9.       Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/11/2009 14:51:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/11/2009 14:51:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/11/2009 14:51:14)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 7 października 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Zapoznanie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej

3.      Ocena działalności Sulmierzyckiego Domu Kultury

4.      Propozycje komisji do projektu uchwały budżetowej w 2010 r.

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:24:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:24:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/09/2009 18:24:40)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 sierpnia 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Analiza działalności MOPS

4.      Analiza wykonania budżetu za 6 miesięcy

5.      Omówienie materiałów sesyjnych

6.      Wolne głosy i wnioski

7.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:30:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:30:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/08/2009 14:30:46)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 26 czerwca 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena działalności Publicznego Przedszkola

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.    Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (16/06/2009 12:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (16/06/2009 12:04:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (16/06/2009 12:04:55)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołane na dzień 14 kwietnia 2009 r.godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Zapoznanie z wykonaniem budżetu miasta w 2008 r.

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:04:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:04:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:04:06)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach,zwołane na dzień 26 marca 2009 r.,godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Ocena działalności Zespołu Szkół Publicznych

4.      Omówienie materiałów sesyjnych

5.      Wolne głosy i wnioski

6.      Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:03:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:03:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:03:03)
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmierzycach zwołanena dzień 17 lutego 2009 r., godz. 9.00 (sala narad Urzędu Miejskiego)

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Prezentacja kalendarza imprez na 2009 rok

4.      Ocena stanu dróg powiatowych i wojewódzkich

5.      Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

6.      Omówienie materiałów sesyjnych

7.      Wolne głosy i wnioski

8.   Zakończenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:00:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:01:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/04/2009 20:00:58)