Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2014-2018 » ROK 2018

 • Zarządzenie nr 204/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 205/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących właność Miasta Sulmierzyce
 • Zarządzenie nr 206/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 207/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 208/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 209/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 210/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach, al Klonowicza 17
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 211/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 209/2018 z dnia 14.02.2018 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 212/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska na dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 213/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 214/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 215/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 216/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 217/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sulmierzyacach na rok 2018/2019 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 218/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie nr 219/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 220/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 221/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 222/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 223/2018 z dnia 30 marca 2018 r.w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 224/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 225/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Sulmierzycki Dom Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 226/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 227/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  instytucji kultury - Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
 • Zarządzenie nr 228/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 229/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 230/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmstrza nr 73/2015 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 231/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 232/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 233/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3805, 3806
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 234/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Ispektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 235/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miastana 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 236/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 237/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 238/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do psrzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 239/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sulmierzycach ul. Starokościelna 3.
  Treść zarządznia
 • Zarządzenie nr 240/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 241/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 242/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji rządowego programu „Dobry start".
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 243/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji rządowego programu „Dobry start".
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 244/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 245/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 246/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3301/1, 3302/2 i 3313
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 247/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach ul. Szkolna 2
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 248/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 249/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 250/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 251/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 252/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 253/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych" oraz "instrukcji zarządzania systemami informatycznymi" w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 254/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 255/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 256/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 259/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 258/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. Nr 3303/1, 3303/2 i 3313.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 259/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2017 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 260/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu.
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 261/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 262/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych prezeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 263/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 264/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2019
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 265/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta za 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 266/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołaniakomisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3303/1, 3303/2 i 3313.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 267/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 73/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowowści w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 268/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 269/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 270/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 271/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 272/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2019-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 273/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2019 r.
  Treść zarządzenia
  Projekt
 • Zarządzenie nr 274/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji programu "Wielkopolska Karta Rodziny" w ramach Porozumienia Pratnerskiego nr 7/miasto/2018 z dnia 29.01.2018 .
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 275/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji programu "Wielkopolska Karta Rodziny" w ramach Porozumienia Pratnerskiego nr 7/miasto/2018 z dnia 29.01.2018
  Treść zarządzenia