Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2014-2018 » ROK 2015

 • Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 7  stycznia 2015 r. 2015 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
  Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia

  Załącznik nr 1 do zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 2 lutego 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2015 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27 lutego 2015 w sprawie określenia składu i szczegółowego trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 10 marca 2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 16 marca w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w spreawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Sulmierzyce w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycnych lub innych szczególnych zdarze, a także w czasie wojny.
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania skłądu komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywnaych na potzreby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 71/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawieinstrukcji wewnętrzenej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3716/1 i 3716/2 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnyc, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmian do budżetu miasta za 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Sulmierzyce oraz ustalenia regulaminu jej działania 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 30/2015  z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 23 licpa 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczch dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powoałania obwodowej komisji dp spraw referendum 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Miasta Sulmierzyce oraz określenia wzoru wniosku o przynanie nagrody rocznej. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 38/2015  z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeglądu i kontroli sprawności hydrantów na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2016
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia cen usług wykonywanych w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług komunlanych
  Treść zarządzenie 
 • Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce na cele rolne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 43/2015 z dnia z dnia 23 września br. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach"
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 5 października 2015 r.  w sprawie powołania obwodwej komisji wyborczej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożranych z terenu Miasta Sulmierzyce. 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych mienia komunalnego Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaż, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce n 2016 Rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 50/2015 z dnia 23.10.2015 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce dla instytucji kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach do wystawiania faktur VAT
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsoldowanego bilansu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 7grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru i opłat w gminie
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finasowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania pn. "Remont 12 sztuk przyłączy kanalizacji deszczowej posadowionych w pasie drogi wojewódzkiej nr 444 - w obrebie Alei Klonowicza w Sulmierzycach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą".
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru wykonania zadania pn. "Budowa rurociągu odprowadzającego wody deszczowe na działce o nr ewidencyjnym 1003/1 AM12, położonej w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2015 r.|
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Międzyzakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia