Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2014-2018

ROK 2018
 • Zarządzenie nr 204/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 205/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących właność Miasta Sulmierzyce
 • Zarządzenie nr 206/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 207/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 208/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 209/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 210/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach, al Klonowicza 17
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 211/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 209/2018 z dnia 14.02.2018 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 212/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska na dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 213/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 214/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 215/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 216/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 217/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sulmierzyacach na rok 2018/2019 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 218/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie nr 219/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 220/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 221/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 222/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 223/2018 z dnia 30 marca 2018 r.w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 224/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 225/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Sulmierzycki Dom Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 226/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 227/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  instytucji kultury - Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
 • Zarządzenie nr 228/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 229/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 230/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmstrza nr 73/2015 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 231/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 232/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 233/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3805, 3806
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 234/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Ispektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 235/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miastana 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 236/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 237/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 238/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do psrzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 239/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sulmierzycach ul. Starokościelna 3.
  Treść zarządznia
 • Zarządzenie nr 240/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 241/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 242/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji rządowego programu „Dobry start".
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 243/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji rządowego programu „Dobry start".
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 244/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 245/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 246/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3301/1, 3302/2 i 3313
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 247/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach ul. Szkolna 2
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 248/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 249/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 250/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 251/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 252/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 253/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych" oraz "instrukcji zarządzania systemami informatycznymi" w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 254/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 255/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 256/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 259/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 258/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. Nr 3303/1, 3303/2 i 3313.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 259/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2017 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 260/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu.
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 261/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 262/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych prezeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 263/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 264/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2019
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 265/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta za 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 266/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołaniakomisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3303/1, 3303/2 i 3313.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 267/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 73/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowowści w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 268/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 269/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 270/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 271/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 272/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2019-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 273/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2019 r.
  Treść zarządzenia
  Projekt
 • Zarządzenie nr 274/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji programu "Wielkopolska Karta Rodziny" w ramach Porozumienia Pratnerskiego nr 7/miasto/2018 z dnia 29.01.2018 .
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 275/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących realizacji programu "Wielkopolska Karta Rodziny" w ramach Porozumienia Pratnerskiego nr 7/miasto/2018 z dnia 29.01.2018
  Treść zarządzenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/01/2018 12:08:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/01/2018 12:08:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/11/2018 13:58:01)
ROK 2017
 • Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 147/2017 z dnia 24 stycznia w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 149/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 150/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 151/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawiepowłania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3303/1, 3303/2 i 3313
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 152/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach na rok szkolny 2017/2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 153/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach na rok 2017/2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 155/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 156/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2017 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 157/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 3315
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Sulmierzycki Dom Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 160/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 161/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 162/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 163/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 164/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenia nr 165/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 167/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 169/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 173/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 7 lipca 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 176/2017 z dnia 21 lipca 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 177/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 178/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r, w sprawiepowołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 179/2017 z dnia 22 sierpia 2017 r. w sprawie przyjęcia infomacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 180/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 181/2107 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaż, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 182/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 183/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 168/2017 w sprawie powierzenia okresowego pełniania obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 184/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawioe opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 185/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Burmistrza Miasta na 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zasad przyjęcia poltyki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 186/2017 z dnia 11 września w sprawie zmiany zarządzenianr 121/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT 7 przez Miasto Sulmierzyce oraz jego jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 187/2017 z dnia 27 września 2017 r.  w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 188/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 190/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 191/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok|
  Treść zarządznia 
 • Zarządzenie nr 192/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 193/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w spawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 194/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 195/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 196/2017 z dnia 22 listopada2017 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 197/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2015 w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 198/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowazdenia przetargów na sprzedaż działek 3807, 3808, 3793, 3794
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 200/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowazdenia inwentaryzaji za rok 2017
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 202/2017 z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 203/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchylajęce zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednistkę budżetową Urząd Miejski Sulmierzyce oraz jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/01/2017 15:14:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/01/2017 15:14:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/01/2018 11:13:27)
ROK 2016
 • Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia  25 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Sulmierzyc przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 6 marca 2016 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowani rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach na rok 2016/2017
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysoości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 2210/3 i 2210/4
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2016 roku
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3240 i 3241
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zaosbu nieruchomości na lata 2016-2018.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przezanczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Sulmierzyc zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 89/2016 r. z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej w sprawach świadczeń wychowawczych
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3806,3807,3808,3809,3810 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz ustalenia powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetragowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finasowo-ksiegowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie poowłania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powoałania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminiacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradszania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
  Treść zarządzenia
  WPF
  Instytucje kultury - informacja 
 • Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sulmierzyce na rok 2017 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczych dotyczących wyboró uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okręgu wyborczym nr 9
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez miasto Sulmierzyce oraz jego jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustengo nbieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
  Ogłoszenie
 • Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
 • Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie odowłania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania operatora ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczonych do sprzedażay, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 141/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw bdyrektorom i kieronikom jednostek organizacyjnych Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 142/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 10:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 10:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/01/2017 09:02:04)
ROK 2015
 • Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 7  stycznia 2015 r. 2015 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
  Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia

  Załącznik nr 1 do zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 2 lutego 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2015 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27 lutego 2015 w sprawie określenia składu i szczegółowego trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 10 marca 2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 16 marca w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w spreawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Sulmierzyce w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycnych lub innych szczególnych zdarze, a także w czasie wojny.
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania skłądu komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywnaych na potzreby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 71/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawieinstrukcji wewnętrzenej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3716/1 i 3716/2 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnyc, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmian do budżetu miasta za 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Sulmierzyce oraz ustalenia regulaminu jej działania 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 30/2015  z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 23 licpa 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczch dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powoałania obwodowej komisji dp spraw referendum 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Miasta Sulmierzyce oraz określenia wzoru wniosku o przynanie nagrody rocznej. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 38/2015  z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeglądu i kontroli sprawności hydrantów na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2016
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia cen usług wykonywanych w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług komunlanych
  Treść zarządzenie 
 • Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce na cele rolne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 43/2015 z dnia z dnia 23 września br. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach"
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 5 października 2015 r.  w sprawie powołania obwodwej komisji wyborczej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożranych z terenu Miasta Sulmierzyce. 
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych mienia komunalnego Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaż, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce n 2016 Rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 50/2015 z dnia 23.10.2015 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce dla instytucji kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach do wystawiania faktur VAT
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsoldowanego bilansu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 7grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru i opłat w gminie
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2015 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finasowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania pn. "Remont 12 sztuk przyłączy kanalizacji deszczowej posadowionych w pasie drogi wojewódzkiej nr 444 - w obrebie Alei Klonowicza w Sulmierzycach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą".
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru wykonania zadania pn. "Budowa rurociągu odprowadzającego wody deszczowe na działce o nr ewidencyjnym 1003/1 AM12, położonej w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2015 r.|
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Międzyzakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (02/02/2015 11:06:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (02/02/2015 11:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/09/2017 15:04:37)
ROK 2014
 • Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 9.12.2014 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 1.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 18.12.2014 w sprawie ustalenia zasad udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarenejw Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/06/2015 09:47:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/06/2015 09:47:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/06/2015 09:50:47)