Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2010-2014 » ROK 2013

ROK 2013

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2013 roku
 • Zarządzenie nr 109/2013 w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego. 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 110/2013 w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 111/2013 w sprawie regulaminu wynagradzania prcowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 112/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 113/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 114/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 115/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 116/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 117/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
 • Zarządzenie nr 118/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2013 roku
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 119/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 120/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenia nr 121/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 71/2012 z dnia 5.01.2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 122/2013 w sprawie powołania Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 123/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 124/2013 w sprawie organizacji stałego dyzuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i gminy
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenia nr 125/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 126/2013 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 127/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 128/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skosolidowanego bilansu Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 129/2013 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 130/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 131/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 132/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce dla instytuacji kultury 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 133/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 90/2012 z dnia 9.08.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 134/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 71/2012 z dnia 5.01.2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 135/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 136/2013 w sprawie opracowani, uzgodnienia i stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 137/2013 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 138/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 139/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 140/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 141/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 142/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 143/2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku
  treść zarządzenia cz I
  cz II
  cz III  
 • Zarządzenie nr 144/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przep[rowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3791 i 3792
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 145/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utzrymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 146/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 147/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2014 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 148/2013 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 149/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 150/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 151/2013 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 152/2013  w sprawie projektu ucjhwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2014 rok 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 153/2013 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 154/2013 w sprawie udziału treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 155/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 156/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 157/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 71/2012 z dnia 5.01.2012 r. w sprawie instrukcji wewnętzrnej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 158/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 159/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 160/2013 w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 161/2013 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2013 rok
  treść zarządzenia  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/02/2013 11:28:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/02/2013 11:37:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/01/2014 10:18:19)