Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2010-2014 » ROK 2012

ROK 2012

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 66/2012 w sprawie określenia misji Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, a także sposobu określania celów i zadań, zarządzania związanym z ich realizacją, jak również oceny stopnia ich osiągnięcia
  treść zarzadzenia
 • Zarządzenie nr 67/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 68/2012 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 69/2012 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 70/2012 w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 71/2012 w sprawie instrukcji wewnetrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 72/2012 w sprawie określenia składu i szczegółowego trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 73/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Animator sportu - Moje Boisko Orlik 2012 w ramach pilotażowego projektu Ministra Sportu i Turystyki
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 74/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 75/2012 w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 76/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedażay położonych w Mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 77/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2012 roku.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 78/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 79/2012 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 80/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 81/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 82/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 83/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 84/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2012 z dnia 5.01.2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 85/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 86/2012 w sprawie zaciągnięcia  kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bedżetowego deficytu budżetu
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 87/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 89/2012  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.
  Treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 91/2012  w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
  treść zarządzenia
  Cz.1
  Cz. II
  Cz.III

 • Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie udziału w treningu powiatowym Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2013
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 96/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 97/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 98/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 99/2012 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 100/2012 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 166/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. dotyczącego określenia zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach kosztów płatnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 101/2012 w sprawie ustelnia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018 oraz

 • Zarządzenie nr 102/2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2013 rok
  treść zarządzenia nr 101 oraz 102 cz. I
  cz II
  cz. III
  cz. IV.

 • Zarządzenie nr 103/2012 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 104/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia
   

 • Zarządzenie nr 105/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 106/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok 
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 107/2012 w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania dopłat do różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 108/2012 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2012 rok
  treść zarządzenia


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/03/2012 09:25:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/12/2012 15:32:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/11/2013 09:07:00)