Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2010-2014 » ROK 2010

ROK 2010

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2010 roku
 • Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumnetów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 3/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w roku 2010
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 192/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE" w ramach POKL, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidulanej, odzieżą roboczą i obuwiem oraz przydziału środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/12/2010 09:44:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/03/2011 15:35:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/11/2013 09:03:53)