Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2006-2010 » ROK 2010

ROK 2010

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA WYDANE W 2010 ROKU
UWAGA!  Zarządzenia publikowanie są w formacie .pdf.  Do otworzenia załączników potrzebny jest program. Adobe Acrobat Reader,  dostępny na stronie > http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 
 • Zarządzenie nr 176/2010 w sprawie ustalenia stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 177/2010 w sprawie ustalenia regulaminu służby przygotowawczej pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 178/2010 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Ssulmierzyce.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 179/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mieście Sulmierzyce.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 180/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w roku 2010.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 181/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 182/2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
  załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Zarządzenie nr 183/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 184/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2008 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznawanie nagrody rocznej.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 185/2010 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 186/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 187/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 188/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 189/2010 w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 190/2019 w sprawie zmiany Międzyzakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 191/2010 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentarazycjnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 192/2010 w sprawie przyjęcie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 193/2010 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 194/2010 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 195/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 196/2010 w sprawie instrukcji i poboru podatków i opłat w gminie
  treść zarządzenia
  Zarządzenie nr 197/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 198/2010 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 199/2010 w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli zarządczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 200/2010 w sprawie zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkowania środków publicznych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 201/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 202/2010 w sprawie upoważnienia pracownika socjlanego MOPS w Sulmierzycach do przeprowdzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych, prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 203/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 204/2010 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski Sulmierzyce oraz jednostki organizacyjne
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 205/2010 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach do wystawiania faktur VAT
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 206/2010 w sprawie udziału w treningu powiatowym Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 207/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 208/2010 w sprawie wykonania przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce prawa pierwokupu nieruchomości.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 209/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 210/2010 w sprawie przeformowania i utworzenia formacji obrony cywilnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 211/2010 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2010 roku - "Wyprawka szkolna".
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 212/2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.
  treść zarządzenia cz.I
  treść zarządzenia cz.II
 • Zarządzenie nr 213/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 214/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 215/2010 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie miasta Sulmierzyc
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 216/2010 w sprawie udziału w treningu powiatowym Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 217/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 218/2010 w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta prowadzenia spraw Miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 219/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2011
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 220/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 192/2010 z dnia 25.05.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach  
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 221/2010 w sprawie okrślenia warunków powierzenia Pani Magdalenie Polit - "FIRMA HANDLOWA POL-KOT Magdalena Polit"- wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 222/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 roku
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 223/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 roku
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 224/2010 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 225/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 226/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 227/2010 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 228/2010 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 229/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 230/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 192/2010 z dnia 25.05.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach  
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 231/2010  w sprawie odwołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 232/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/01/2010 12:53:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/12/2010 15:37:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/12/2010 15:37:28)