Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2006-2010 » ROK 2009

ROK 2009

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce wydane w 2009 roku

UWAGA!  Zarządzenia publikowanie są w formacie .pdf.  Do otworzenia załączników potrzebny jest program          Adobe Acrobat Reader,  dostępny na stronie > http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 • Zarządzenie nr 124/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzednicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
 • Zarządzenie nr 125/2009 z dnia 6 stycznia 2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 126/2009 z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 31 października 2008 roku dotyczącego regulaminu realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 127/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 128/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 129/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 130/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 131/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 132/2009 z dnia 16 marca 2009 r.w sprawie powolania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 133/2009 z dnia 23 marca 2009r. w sprawie udzialu w treningu wojewódzkim Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 134/2009 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 135/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 136/2009 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 137/2009 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 138/2009 w sprawie wprowadzenia Międzyzakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
  załącznik nr 1
 • Zarządzenie nr 139/2009 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 140/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 141/2009 w sprawie powowłania obwodowej komisji wyborczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 142/2009 w sprawie powołania komisji przetargowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 143/2009 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 144/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 145/2009 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 146/2009 w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 147/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 148/2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierwoników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 149/2009 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 150/2009 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektorów: Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola Publicznego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 151/2009 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola Publicznego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 152/2009 w sprawie ustalenia regulaminu służby przygotowawczej pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 153/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 154/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.   
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 155/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 156/2009 w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 157/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 158/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 159/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 160/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku
  treść zarządzenia
  informacja o przebiegu wykonania budżetu cz.I
  informacja o przebiegu wykonania budżetu cz.II
  informacja o przebiegu wykonania budżetu cz.III
  informacja o przebiegu wykonania budżetu cz.IV
 • Zarządzenie nr 160/2009A w sprawie sprostowania zarządzenia nr 158/2009 z dnia 31.07.2009 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 161/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 162/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 163/2009 w sprawie udziału w treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 164/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 165/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 166/2009 w sprawie określenia zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach kosztów płatnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 167/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 168/2009 w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok
  treść zarządzenia
  Projekt budżetu - objaśnienia
  Projekt budżetu - objaśnienia-wydatki
  Projekt budżetu - dochody
  Projekt budżetu - wydatki
  Projekt budżetu - załączniki od 2a do 6
  Projekt budżetu- informacja o stanie mienia komunalnego
 • Zarządzenia nr 169/2009 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 170/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 171/2009 w sprawie zakupu przez Miasto Sulmierzyce nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 172/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 173/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 174/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 175/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść zarządzenia


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: B.S.
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/01/2009 13:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/01/2010 12:47:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/01/2010 12:47:15)