Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2006-2010 » ROK 2008

ROK 2008

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce wydane w 2008 roku
UWAGA!  Zarządzenia publikowanie są w formacie .pdf.  Do otworzenia załączników potrzebny jest program   
      Adobe Acrobat Reader,  dostępny na stronie >>>  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 
 • Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 61/2008  z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku powołania zespołu powypadkowego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości połozonych  w Sulmierzycach działki nr:  937/4, 939/4
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 11 lutego 2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującycm niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 68/2008  z dnia 14 lutego 2008 w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 69/2008  z dnia 14 lutego 2008 w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie konkursów na dyrektorów: Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej oraz Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
  załącznik nr 3
 • Zarządzenie nr 71/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw Miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 73/2008  z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie powołania dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 74/2008  z dnia  14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 75/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 76/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 77/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia treningu powszechnego Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 78/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 79/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S.F.Klonowicza w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 80/2008  z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 81/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi rady
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 78/2008 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 1 kwietnia 2008 r. o powołaniu Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 79/2008 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 1 kwietnia 2008 r. o powołaniu Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im.S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości grintowych przeznaczonych do sprzedaży połozonych w mieście Sumierzyce
  treść zarządzenia
  Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 87/2008  z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchylenia zarządzenia na 72/08 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 18 lutego 2008 r. dotyczącego powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 89/2008  z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 20 maja 200 8 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 92/2008  z dnia  10.06.2008 roku w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 93/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach i jednostkach podległych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 94/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbuiorczej w Muzuem Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 98/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 100/2008  z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udziale zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim w ramach obowiązków jako inżynier kontraktu na prowadzenie w Urzędzie Miesjkim w Sulmierzycach zadania inwestycyjnegoi p.n. "Budowa kanaliozacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce Etap IV i V".
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 101/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 102/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski Sulmierzyce oraz jednostki organizacyjne.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 103/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zadad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 105/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 106/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie nr 107/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 108/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/2008 z dnia 1ipca 2008 roku dotyczacego powołania komisji przetargowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 109/2008 z dnia 17 wrzesnia 2008 roku w sprawie zmian do budzetu na 2008 rok
  treść zarządzenia
 •  Zarządzenie nr 110/2008 z dnia 22 wrzesnia 2008 roku w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 29 września 2008 roku w spawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Zarządzenie nr 112/2008 z dnia  29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowaniem środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem oraz przydziału środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 113/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie upowaznień dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 114/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 115/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 116/2008 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 117/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 118/2008 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie regulaminu realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrazonej w złotych równowartości 14 tys. euro.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 119/2008 z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków powierzenia Panu Zbigniewowi Blecha - "Zakład Produkcji Pomady Cukierniczej. Zbigniew Blecha" - wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 121/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 122/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 123/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/01/2008 13:33:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (09/01/2009 10:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (09/01/2009 10:27:36)