Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2006-2010 » ROK 2007

ROK 2007

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2007 r.
UWAGA!  Zarządzenia publikowanie są w formacie .pdf.  Do otworzenia załączników potrzebny jest program   
      Adobe Acrobat Reader,  dostępny na stronie >>>  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 
 • Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 550-lecia miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie ogłoszenia przetargu na kruszenie gruzu budowlanego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie tego zamówienia
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie wywieszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na budynkach Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 14/2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2006 z dnia 31.10.2006 r. w sprawie instrukcji wewnetrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 15/2007 w sprawie powołania Komisji Kontrolnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia przetargu na sprzedaż
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zwrotu kosztów uzywania do celów słuzbowych samochodów osobowych niebędacych własnością pracodawcy
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 17 maja 2007 roku w przedmiocie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędacych własnością pracodawcy.
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 20/2007 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawieustalenia rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 22/2007 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzedu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia Nr 27/2007 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw Miasta
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 28/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez miasto Sulmierzyce.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawiezmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będacych własnością
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie 38/2007 w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 39/2007 w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w okulary korygujące wzrok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 40 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów nie archiwalnych znajdujących się w Planie operacyjnego funkcjonowania Miasta Sulmierzyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie powołania obwodwej komisji wyborczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzedzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 550-lecia miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie projektu budżetu na 2007 rok
  treść zarządzenia
  załącznik do zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wydzierżawienia gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powierzenia sekretarzowi miasta prowadzenia niektórych spraw miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego wykrywania i alarmowania na terenie miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 58/2007 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie procedur kontroli w jednostkach
  treść zarządzenia

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/01/2007 09:43:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/01/2008 13:39:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/01/2008 13:36:24)