Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2002-2006 » ROK 2006

ROK 2006

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2006 roku

UWAGA!  Zarządzenia publikowanie są w formacie .pdf.  Do otworzenia załączników potrzebny jest program  Adobe Acrobat Reader,  dostępny na stronie>  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 • Zarządzenie nr 119/2006  w sprawie ustalenia cen na usługi wykonywane w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 120/2006  w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 121/2006  w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 122/2006  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wydzierżawienia gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 123/2006 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim  w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 124/2006 w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 125/2006 w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 126/2006 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Sulmierzyckim Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 127/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 128/2006 w sprawie treningu powszechnego systemu i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 129/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 130/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 131/2006 w sprawie ustalenia  wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 132/2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 133/2006 w sprawie  zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 134/2006 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 135/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w Zakładzie Usług Komunalnych
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 136/2006 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 137/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 138/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez miasto Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 139/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez miasto Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 140/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 141/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok |
  zarz 141.pdf
 • Zarządzenie Nr 142/2006 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • ZarządzenieNr 143/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 144/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  zarz 144.pdf
 • Zarządzenie Nr 145/2006 w sprawie wykonania przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce prawa pierwokupu nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr146/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 147/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wydzierżawienia gruntów komunalnych miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • ZarządzenieNr 148/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nawykonanie instalacji gazowej w budynku kotłownmi osiedlowej w Sulmierzycach, przy ul. Ciechańskiego 2 oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie tego zamówienia
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 149/2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 150/2006 w sprawie obowiązującego Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 151/2006 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 152/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 153/2006 w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 154/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 155/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej według stanu na 01 grudnia 2006 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 156/2006 w sprawie  zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 157/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez miasto Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 158/2006 w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 550-lecia miasta
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 159/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wg stanu na dzień 4 grudnia 2006 r.
  treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/01/2009 14:50:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/01/2009 10:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/01/2009 10:06:37)