Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2002-2006 » ROK 2005

ROK 2005

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2005 rok
 • Zarządzenie nr 81/2005 w sprawie ustalenia cen na usługi wykonywane w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych
  treść zarządzenia
                 
 • Zarządzenie nr 82/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Sulmierzyckim Domu Kultury oraz Bibliotece Publicznej
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 83/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji odzyskanych po włamaniu skradzionych towarów z Caffe Clubu działającym przy Sulmierzyckim Domu Kultury.
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 84/2005 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 85/2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  zarządzeni nr 85.shs
 • Zarządzenie nr 86/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
  zarządzenie nr 86
 • Zarządzenie nr 87/2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okregu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 08 maja 2005 roku.
  zarząszenie nr 87
 • Zarządzenie nr 88/2005 w sprawie treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 89/2005 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 90/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia przetargu sprzedaży nieruchomości.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 91/2005 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi: nr 939/3 i 937/1 dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu, Rejonowy Zakład Energetyczny w Ostrowie Wlkp. ul. Zamenhofa2, 63-400 Ostrów Wlkp.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 92/2005 w sprawie wykonania przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce prawa pierwokupu nieruchomości.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 93/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 94/2005 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 95/2005 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 96/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 97/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez miasto Sulmierzyce.
  zarz.nr97.shs
 • Zarządzenie nr 98/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach ul. Szkolna 2 oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.
  Zarządzenie Nr 98.doc
 • Zarządzenie nr 99/2005 w sprawie przyjęcia o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 100/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
 • Zarządzenie nr 101/2005 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach.
  Zarządzenie nr 101.doc
 • Zarządzenie nr 102/2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.
  zarządzenie nr102.shs
 • Zarządzenie nr 103/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego) kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach Etap V, oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.
  zarządzenie nr 103.shs
 • Zarządzenie nr 104/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w części gabinetowej + podjazdy dla osób niepełnosprawnych EtapI, oraz powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.
  zarządzenie nr 104.shs
 • Zarządzenie nr 105/2005 w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.
  treść żarządzenia
 • Zarządzenie nr 106/2005 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.
  zarządzenie 106.shs
 • Zarządzenie nr 107/2005 w sprawie obowiązującego Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.
  plan kont 2005.doc
 • Zarządzenia nr 108/2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.
  zarządzenia nr 108.shs
 • Zarządzenie nr 109/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wydzierżawienia gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat w drodze przetargu ograniczonego. 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 110/2005 w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 111/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 112/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 113/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 114/2005 w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 115/2005 w sprawie ustalenia zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 116/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2005 roku
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 117/2005 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 118/2005 w sprawie tekstu jednolitego Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KB
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/01/2005 12:27:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/01/2006 15:21:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/01/2006 15:20:56)