Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2002-2006 » ROK 2004

ROK 2004

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2004 rok

 

 • Zarządzenie Nr 48/2004 w sprawie ustalenia cen na usługi wykonywane w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 48a/2004 w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie Nr 49/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta w Sulmierzycach.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 51/2004 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy Al. Klonowicza
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 52/2004 w sprawie powołania komisjai przetargowej w celu wyłonienia oferty w ogłoszonym pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Krótkiej 1 w Sulmierzycach z przeznaczeniem na aptekę
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 53/2004 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 54/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia oferty w ogłoszonym pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 13 m2 w Sulmierzycach przy ul. Klonowicza (obok kiosku)
  treść zarządzenia
 • Zarzadzenie Nr 55/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w ogłoszonym przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach, ul. Strzelecka, Błonie, Zielezińskiego, Uciechowska
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 56/2004 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia - utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 68/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 57/2004  w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 58/2004 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 59/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wydzierżawienia gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu ograniczonego
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 60/2004 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 61/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 62/2004 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pod nazwą POLSKI PROJEKT 400 MIAST
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 63/2004 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 64/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 65/2004 w sprawie upowaznienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji w tym zakresie oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 66/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
 • Zarządzenie Nr 67/2004 w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego i technicznego(wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach dla ulic: al. Klonowicza, ul. Nowa, ul. Strzelecka,
  ul. Rynek, ul. Krotoszyńska i ul. Starokościelna oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego przetargu
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 68/2004 w sprawie ustalenia sredniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 69/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 70/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 71/2004 w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki dla Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 72/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
   
 • Zarządzenie Nr 73/2004 w sprawie ustalenia zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 74/2004 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania końcowego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Sulmierzycach: ul. Strzelecka, ul. Błonie, ul. Zielezińskiego, ul. Uciechowska"
  treść zarządzenia
 • Zarządzanie Nr 75/2004 w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborców posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 28 grudnia 2003 roku.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 76/2004 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 78/2004 w sprawie zasad i trybu postepowania w sprawach o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach oraz jednostkach podległych i podporządkowanych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 79/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
  treść zarządzenia
  Zarządzenie Nr 80/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść zarządzenia 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (13/01/2004 08:04:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/03/2005 14:30:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/03/2005 14:29:57)