Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2002-2006 » ROK 2003

ROK 2003

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce - 2003 rok
 • Nr 4/2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
  treść zarządzenia
 • Nr 5/2003 w sprawie ustalenia cen na usługi wykonywane w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych (uchylone zarządzeniem nr 7/2003)
 • Nr  6/2003 w sprawie przeniesienia własności działki nr 1001 dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "EWA" SA za odpowiednim wynagrodzeniem
  treść zarządzenia
 • Nr 7/2003 w sprawie ustalenia cen na usługi wykonywane w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych.
  treść zarządzenia

 • Nr 8/2003 w sprawie ustalenia średniej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  treść zarządzenia

 • Nr 9/2003 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia na obszarze miasta Sulmierzyce w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
  treść zarządzenia
 • Nr 10/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2003 rok
 • Nr 11/2003 w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania budynku przychodni zdrowia do obowiązujących wymogów
  treść zarządzenia
 • Nr 12/2003 w sprawie powołania zespołu do spraw komunikacji z młodzieżą
  treść zarządzenia
 • Nr 13/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2003 rok
 • Nr 14/2003 w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 15/2003 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Nr 16/2003 w sprawie wykonania przez Miasto Sulmierzyce prawa pierwokupu nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Nr 17/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2003 rok
 • Nr 18/2003 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku
  treść zarządzenia
 • Nr 19/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2003 rok
 • Nr 20/2003 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
  treść zarządzenia
 • Nr 21/2003 w sprawie wykonania pierwokupu  przez Miasto Sulmierzyce prawa pierwokupu działki
  treść zarządzenia
 • Nr 22/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 23/2003 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 1896 dla Państwa Zenona i Krystyny Szczesnowskich
  treść zarządzenia
 • Nr 24/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Nr 25/2003 w sprawie procedur kontroli w jednostkach
  treść zarządzenia
 • Nr 26/2003 w sprawie zmian do budzetu miasta na 2003 rok
 • Nr 27/2003 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem 2 kotłów gazowych C.O. w budynku przedszkola i sali gimnastycznej w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 28/2003 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 29/2003 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej
  treść zarządzenia
 • Nr 30/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia oferty w ogłoszonym przetargu na realizację"wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem 2 kotłów gazowych C.O. w budynku przedszkola i sali gimnastycznej w Sulmierzycach przy ul. Klonowicza nr 17 i 19
  treść zarządzenia
 • Nr 31/2003 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych
  treść zarządzenia
 • Nr 32/2003 w sprawie powołania komisji do spraw postepowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 r.
  treść zarządzenia
 • Nr 33/2003 w sprawie treningu powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania
  treść zarządzenia
 • Nr 34/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości
  treśc zarządzenia

 • Nr 35/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2003 rok
 • Nr 36/2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
  treść zarządzenia
 • Nr 37/2003 w sprawie ogłoszenia przetargu na wyłonienie projektu technicznego z uzgodnieniami dotyczącego modernizacji ośrodka zdrowia w Sulmierzycach oraz II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodoła) połozonej w Sulmierzycach przy ul. Siwickiego oznaczonej jako działka Nr 1134/1 o powierzchni 0,2658 ha zapisana w KW 52065.
  treść zarządzenia
 • Nr 38/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetu w magazynie OC
  treść zarządzenia
 • Nr 39/2003 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • Nr 40/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia oferty w ogłoszonym przetargu na wykonanie projektu technicznego z uzgodnieniami dotyczącego modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 41/2003 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania na obszarze miasta Sulmierzyce w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 28 grudnia 2003 roku.
  treść zarządzenia
 • Nr 42/2003 w sprawie projektu budżetu na 2004 rok
  treść zarządzenia
 • Nr 43/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości
  treść zarządzenia
 • Nr 44/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
  treść zarządzenia
 • Nr 45/2003 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Krótkiej 1 w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Nr 46/2003 w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych i porządkowych
  treść zarządzenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/07/2003 14:04:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (05/01/2004 15:37:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (20/01/2004 10:40:12)