Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2014-2018 » ROK 2017

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 28 grudnia 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2018 12:07:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2018 12:07:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/02/2018 12:34:39)
Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 30 listopada 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/12/2017 10:39:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/12/2017 10:39:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/02/2018 12:34:50)
Uchwały podjęte na XXXVII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 11 listopada 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXVII/225/2017 w sprawie honorowego obywatelstwa miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXVII/226/2017 w sprawie honorowego obywatelstwa miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały

 • Uchwała Nr XXXVII/227/2017 w sprawie honorowego obywatelstwa miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały

 • Uchwała Nr XXXVII/228/2017 w sprawie honorowego obywatelstwa miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/11/2017 14:58:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/11/2017 14:58:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/02/2018 12:35:01)
Uchwały podjęte na XXXVI Na Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 2 października 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/10/2017 13:26:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/10/2017 13:26:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/12/2017 13:56:06)
Uchwały podjęte na XXXV Na Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 31 sierpnia 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXV/204/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/205/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/208/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/209/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/210/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/211/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2022 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2019 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2021 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach oraz Publiczne Gimnazjum w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/216/2017 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych  w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Sulmierzyce oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Sulmierzyce.
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5830 
 • Wojewoda Wielkpolski orzekł nieważność uchwały
  Treść rozstrzygnięcia nadzorczego:
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/6328/
 • Uchwała Nr XXXV/217/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6307
 • Uchwała Nr XXXV/218/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2023
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXV/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5831
 • Uchwała Nr XXXV/220/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Treść uchwały
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/09/2017 11:17:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/09/2017 11:17:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/10/2017 14:33:36)
Uchwały podjęte na XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 27 lipca 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXIV/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Odolanów i Sulmierzyce.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXIV/203/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  Treść uchwały

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/07/2017 11:34:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/07/2017 11:34:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2017 11:45:00)
Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 5 czerwca 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/06/2017 14:45:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/06/2017 14:45:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/07/2017 15:49:20)
Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 28 kwietnia 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXII/194/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXII/195/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w mieście Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXII/196/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4640

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/05/2017 10:11:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2017 10:11:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/07/2017 15:49:42)
Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 29 marca 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/04/2017 11:20:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/04/2017 11:20:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/05/2017 14:33:53)
Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 27 lutego 2017 r.
 • Uchwała Nr XXX/183/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1709
 • Uchwała Nr XXX/184/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Miasto Sulmierzyce
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1718
 • Uchwała Nr XXX/185/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXX/186/2017 w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXX/187/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres do 30 września 2020 r.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXX/188/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXX/189/2017 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:52:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/03/2017 14:52:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/03/2017 14:15:12)
Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 stycznia 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/01/2017 08:49:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/01/2017 08:49:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/02/2017 11:46:23)