Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2014-2018 » ROK 2015

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 grudnia 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego wSulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/01/2016 15:09:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/01/2016 15:09:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/02/2016 13:43:58)
Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 listopada 2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/12/2015 12:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/12/2015 12:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/12/2015 13:07:01)
Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 27 października 2015 r.
 • Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały 
 • Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2015 11:21:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2015 11:21:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2015 13:08:34)
Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 28 września 2015 r.
 • Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/09/2015 14:00:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/09/2015 14:00:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/09/2015 14:00:56)
Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 7 września 2015 r.
 • Uchwała nr X/48/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/49/2015 w sprawie wyrażenia  woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej  dla  Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/52/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/54/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/60//2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/70/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały 

 • Uchwała nr X/71/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/76/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

 • Uchwała nr X/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat
  Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/09/2015 12:50:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/09/2015 12:50:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/10/2015 13:24:22)
Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 3 lipca 2015 r.
 • Uchwała nr IX/40/2015 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru Miasta Sulmierzyce do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2016-2019.
  Treść uchwały
 • Uchwała nr IX/42/2015 w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała nr IX/43/2015 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
  Treść uchwały
 • Uchwała nr IX/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała nr IX/45/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji i kandydatach na ławników.
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/07/2015 14:34:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/07/2015 14:34:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2015 13:21:18)
Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 22 czerwca 2015 r.
 • Uchwała nr VIII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2014
  treść uchwały  
 • Uchwała nr VIII/35/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2014 rok
  treść uchwały 
  Uchwała RIO w Poznaniu 
 • Uchwała nr VIII/36/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2014 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VIII/38/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2014 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała nr VIII/39/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/07/2015 11:18:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/07/2015 11:18:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/08/2015 13:43:47)
Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 22 maja 2015 r.
 • UchwałaNr VII/33/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Urszula Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/05/2015 15:24:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/05/2015 15:24:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/05/2015 15:24:11)
Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 23 kwietnia 2015 r.
 • Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie wniesienia wkłądu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i drogowe" z siedzibą w Kaliszu
  treść uchwały 
 • Uchwała Nr VI/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2015 14:10:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2015 14:10:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2015 15:21:24)
Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 27 marca 2015 r.
 • Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023
  treść uchwały 
 • Uchwała Nr V/29/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2015 13:58:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2015 13:58:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2015 14:05:55)
Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaścicieli

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2015 rok

Treść uchwały  

Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2015 rok

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2015 r.

Treść uchwały 

Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńśkiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1461

Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sulmierzyce na lata 2015-2017 z perspektywą do 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sulmierzyce na lata 015-2017 z perspektywą do roku 2021 "

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Treść uchwały

Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie powołąnia Rady przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierezyckiej

Treśc uchwały

Uchwała Nr IV/27/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu mista na 2015 rok

Treść uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (23/03/2015 10:26:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (23/03/2015 10:26:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 14:57:26)