Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2014-2018 » ROK 2014

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 30 grudnia 2014 roku
 • Uchwała nr III/10/2014 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=569

 • Uchwała nr III /11/2014 w sprawie ustalenia stawek opłatytargowej oraz określenia sposobu jej poboru

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=536

 • Uchwała nr III /12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  

Treść uchwały

 • Uchwała nr III/13/2014 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Treść uchwały

 • Uchwała nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaSulmierzyce na lata 2015-2023

Treść uchwały

 • Uchwała nr III/15/2014 w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2015 rok

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4682

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (30/01/2015 12:40:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (30/01/2015 12:40:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 15:01:21)
Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach dnia 4 grudnia 2014 roku
 • Uchwała nr II /3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Treść uchwały

 • Uchwała nr II/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

Treść uchwały 

 • Uchwała nr  II/5/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

 • Uchwała nr  II/6/2014 w sprawie przyjęcia " Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2015"

Treść uchwały

 • Uchwała nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce

Treść uchwały 

 • Uchwała nr II/8/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały

 • Uchwała nr II/9/2014 w sprawie dodatkowego przedstawiciela Miasta Sulmierzyce w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego " EKO SIÓDEMKA" W Krotoszynie

Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (15/12/2014 09:26:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (15/12/2014 09:26:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2015 15:13:44)
Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Sumierzycach dnia 28 listopada 2014 roku
 • Uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Treść uchwały

 • Uchwała nr I/2/2014  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Treść uchwały 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (15/12/2014 08:50:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (15/12/2014 08:50:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2015 15:12:48)