Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2010-2014 » ROK 2013

ROK 2013

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/181/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach
treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/182/2013 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=256

Uchwała Nr XXIX/183/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/184/2013 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/185/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018
treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/186/2013 w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2014 rok
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=263

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: 181-B. Łopuszyńska, 182-B. Mączak, 183-186-U.Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2014 15:27:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2014 15:27:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/01/2014 09:34:37)
Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 8 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/176/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6310

Uchwała nr XXVIII/177/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6311

Uchwała nr XXVIII/178/2013 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/179/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/180/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/11/2013 15:28:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/11/2013 15:28:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/11/2013 15:31:34)
Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 27 września 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/171/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5399

Uchwała Nr XXVII/172/2013 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
treść uchwały
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5400

Uchwała Nr XXVII/173/ 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/174/2013 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Sulmierzyce w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie
treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/175/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/10/2013 14:28:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/10/2013 14:28:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2013 08:30:34)
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 30 sierpnia 2013 r.
 • Nr XXVI/168/2013 w sprawie przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic w obrębie dróg powiatowych w mieście Sulmierzyce
  treść uchwały
  treść porozumienia  
 • Nr XXVI/169/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  treść uchwały
 • Nr XXVI/170/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
  treść uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Uchwałą Nr 168 - Paulina Marciniak, 169-170 - Urszula Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/09/2013 15:23:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/09/2013 15:23:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/09/2013 15:23:54)
Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 18 czerwca 2013 r.
 • Uchwała Nr XXV/157/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2012
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/158/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2012 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/159/2013 w spawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącym doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/160/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/162/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego za 2012 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/163/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/164/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2012 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/165/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/166/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/167/2013 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Uchwały Nr 157-158 B. Mączak, 159- M.Krenc, 160-161 P.Szubert, 162-164 L.Podziomek, 165-166 U.Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/06/2013 13:35:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/06/2013 13:35:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/07/2013 13:32:25)
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 9 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr XXIV/151/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/152/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności nadwieszenia, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/153/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/154/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/155/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/156/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/157/2013 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
  Treść uchwały UCHWAŁA ZOSTAŁA UZNANA PRZEZ NADZÓR WOJEWODY JAKO NIE PODJĘTA. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: 155,156 - Urszula Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/05/2013 12:05:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/05/2013 12:05:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/06/2013 13:51:25)
Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 3 kwietnia 2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: 144 - Irena Koczorowska, 145,146 - Karina Błaszczyk, 147 - Piotr Szubert 149, 150 - Urszula Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/04/2013 12:19:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/04/2013 12:19:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/05/2013 12:38:00)
Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 21 lutego 2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Uchwały Nr 137-139 Dorota Woźniak, Uchwała Nr 141 Paulina Marciniak, Uchwała Nr 142 Urszula Juraszyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/02/2013 12:17:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/02/2013 12:17:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/05/2013 15:32:55)