Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2010-2014 » ROK 2012

ROK 2012

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały Nr XXI/124/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
treść rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały Nr XXI/129/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czytsości i porządku na terenie miasta Sulmierzyce
treść rozstrzygnięcia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/01/2013 12:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/02/2013 14:33:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/06/2013 13:16:23)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Uchwała Nr XX/121/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XX/122/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Burmistrza Miasta.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/12/2012 13:25:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/12/2012 13:40:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/12/2012 13:40:19)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej dnia 29 października 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/11/2012 09:21:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/12/2012 13:25:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/12/2012 13:25:19)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej 26 września 2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/10/2012 11:05:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/10/2012 13:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/10/2012 13:06:46)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia 2012 r.
 • Uchwała Nr XVII/101/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Treść uchwały

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3842

 • Uchwała Nr XVII/102/2012 w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie Edycja Druga”
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/103/2012 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/104/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3391, 3392, 3396, 3397, 2811, 2819/1, 3015/1, 3485
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/105/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/106/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/09/2012 12:35:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/09/2012 07:58:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/09/2012 07:58:43)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej 21 czerwca 2012 r.
 • Uchwała Nr XVI/95/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/96//2012 udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2011 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/97/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2011 rok
 • Uchwala Nr XVI/98/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/99/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2011 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/100/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/06/2012 15:19:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/06/2012 15:26:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/06/2012 15:26:01)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XV Sesji Rady Miejskiej 14 maja 2012 r.
 • Uchwała Nr XV/88/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola  w Sulmierzycach
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2526
 • Uchwała Nr XV/89/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XV/90/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulmierzyce.
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2521
 • Uchwała Nr XV/91/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XV/92/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XV/93/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XV/94/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1006 cz., 1648 cz. 1656 cz. o łącznej powierzchni 2,3798 ha położonych w Sulmierzycach
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/05/2012 12:59:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2012 15:19:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2012 15:19:15)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej 27 marca 2012 r.
 • Uchwała Nr XIV/79/2012 w sprawie  wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulmierzyce. 
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2510
 • Uchwała Nr XIV/80/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2012 r.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/81/2012 w sprawie przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obrębie dróg powiatowych w Mieście Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/82/2012 w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej porozumienia o powierzeniu Gminie i Miastu Odolanów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Miasta Sulmierzyce – osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie, działający w strukturze Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/83/2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/84/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/85/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji: „ Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/86/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIV/87/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/03/2012 10:03:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2012 15:20:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2012 15:20:02)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej 20 lutego 2012 r.
 • Nr XIII/71/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1257, 3267, 3387 o łącznej powierzchni 2,5117 ha położonych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XIII/72/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/73/2012 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2012 rok
  treść uchwały
 • Nr XIII/74/2012 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2012 rok
  treść uchwały
 • Nr XIII/75/2012 w sprawie porozumienia o powierzeniu Gminie i Miastu Odolanów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Miasta Sulmierzyce – osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie, działający w strukturze Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość w Odolanowie.
  treść uchwały
 • Nr XIII/76/2012 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sulmierzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1302
  Uchwała RIO w Poznaniu treść uchwały
 • Nr XIII/77/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2017
  treść uchwały
 • Nr XIII/78/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
  treść uchwały
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/03/2012 10:02:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/03/2012 14:24:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/03/2012 14:24:38)