Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2006-2010 » ROK 2007

ROK 2007

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
 • Uchwała Nr  25/VII/2007 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2006 rok 
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 26/VII/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 64/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 27/VII/2007 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin na 2007 rok określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 28/VII/2007 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 29/VII/2007 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 30/VII/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 31/VII/2007 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 32/VII/2007 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 33/VII/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
 • Uchwała Nr 34/VII/2007 w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  treść uchwały
 • Uchwała nr 35/VII/2007 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sulmierzyc w przedmiocie lokalizacji na terenie Miasta Sulmierzyce Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z rozbudową i modernizacją składowiska odpadów komunalnych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 36/VII/2007 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
  treść uchwały

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/05/2007 10:44:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (04/09/2007 11:31:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (04/09/2007 11:30:58)
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2007 r.
 • Uchwała nr 23/VI/2007 w sprawie powołania Zastepcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr 24/VI/2007 w sprawie wygaśniecia mandatu Burmistrza Miasta Sulmierzyce Pana Idziego Kalinowskiego
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/03/2007 07:49:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/10/2007 14:51:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/10/2007 14:51:18)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2007 r.
 • Uchwała Nr 16/V/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 17/V/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 18/V/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 rok określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 19/V/2007 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sulmierzyce na 2007 rok,
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 20/V/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 64/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 21/V/2007 w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/90 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 września 1990 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia  „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 22/V/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/142/93 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
  treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (08/02/2007 12:18:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (14/03/2007 09:21:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (14/03/2007 09:21:36)
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2007 roku.
 • Uchwała Nr 37/VIII/2007 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 38/VIII/2007 w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do Spółki Wodnej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 39/VIII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Sulmierzyc Nr 5/II/2002 z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawki opłaty targowej
  treść uchwały
 • Uchwała nr 40/VIII/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 9/III/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 41/VIII/2007 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 42/VIII/2007 w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 43/VIII/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Sulmierzycach - Mariusza Szczotkiewicza
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 44/VIII/2007 w sprawie wygaśniecia mandatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach - Karola Mazurka
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 45/VIII/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść uchwały 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (04/09/2007 11:30:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/11/2007 13:10:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/11/2007 13:10:29)
Uchwały podjete na IX sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach
 • Uchwała Nr 46/IX/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 47/IX/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie na kadencję 2008-2011
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 48/IX/2007 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 49/IX/2007 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół Publicznych i Publicznym przedszkolu prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 50/IX/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 51/IX/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 52/IX/2007 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/10/2007 14:15:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/11/2007 13:30:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/11/2007 13:30:37)
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 20 listopada 2007 r.
 • Nr XII/62/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  treść uchwały
 • Nr XII/63/2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XII/64/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okreslającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XII/65/2007 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XII/66/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/12/2007 10:40:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (06/12/2007 12:08:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (06/12/2007 12:08:20)
Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2007 roku.
 • Nr 53/X/2007 w spawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 54/X/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach oraz składu osobowego tych komisji.
  treść uchwały
 • Nr 55/X/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • Nr 56/X/2007 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
  treść uchwały
 • Nr 57/X/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  treść uchwały
 • Nr 58/X/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Sulmierzyce".
  treść uchwały
 • Nr 59/X/2007 w sprawie okreslenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Sulmierzyce"
  treść uchwały
  regulamin
 • Nr 60/X/2007 w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej w Sulmierzycach Nr 35/VII/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sulmierzyc w przedmiocie lokalizacji na terenie Miasta Sulmierzyce Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z rozbudową i modrenizacją składowiska odpadów komunalnych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 61/X/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/11/2007 12:13:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (06/12/2007 10:41:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (06/12/2007 10:41:29)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIII sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku
 • Nr XIII/67/2007 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
  treść uchwały
 • Nr XIII/68/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/69/2007 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
  treść uchwały
 • Nr XIII/70/2007 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  treść uchwały
 • Nr XIII/71/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/72/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/73/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/74/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/75/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIII/76/2007 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2007 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (04/01/2008 14:37:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/01/2008 14:20:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/01/2008 14:20:24)