Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2002-2006 » ROK 2006

ROK 2006

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXX sesji w dniu 25 października 2006 r.
 • Nr 201/XXX/2006 w sprawie  nadania statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. F.S. Klonowicza w Sulmierzycach
  treść uchwały
  treść statutu
 • Nr 202/XXX/2006 w sprawie akceptacji projektu Porozumienia dotyczącego utworzenia placówki opieuńczo-wychowawczej
  treść uchwały
 • Nr 203/XXX/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta
  treść uchwały

 

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/11/2006 13:39:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/11/2006 14:38:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/11/2006 14:38:53)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 8 września 2006 roku.
 • Nr 198/XXIX/2006  w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie dudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 199/XXIX/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść uchwały
 • Nr 200/XXIX/2006 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (08/09/2006 13:15:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/11/2006 13:25:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/11/2006 13:25:13)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 25 sierpnia 2006 roku
 • Uchwała Nr 193/XXVIII/2006 w sprawie akceptacji treści  projektu Porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w  Krotoszynie samochodu specjalistycznego „Podnośnik pożarniczy PMT-25D”
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 194/XXVIII/2006 w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia w sprawie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2006
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 195/XXVIII/2006 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek
  mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy
  treść uchwały
 • Uchwała 196/XXVIII/2006w sprawie zmian do budżetu miasta
  treść uchwały
 • Uchwała 197/ XXVIII/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/08/2006 10:32:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/08/2006 11:38:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/08/2006 11:37:57)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVII sesji w dniu 24 lipca 2006 r.
 • Nr 189/XXVII/2006 w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 4 oraz opisu granic okręgów wyborczych
  treść uchwały
 • Nr 190/XXVII/2006 w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania, remontów i rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie
  treść uchwały
 • Nr 191/XXVII/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • Nr 192/XXVII/ 2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (14/08/2006 14:56:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (17/08/2006 09:38:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (17/08/2006 09:38:42)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVI sesji w dniu 26 czerwca 2006 r.
Rada Miejska w Sulmierzycach podjęła nastepujące uchwały:
 • nr 180/XXVI/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Sulmierzycach,
  treść uchwały

 • nr 181/XXVI/2006 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach,
  treść uchwały

 • nr 182/XXVI/2006 w sprawie uchwalenia statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Sulmierzycach,
  treść uchwały

 •  nr 183/XXVI/2006 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach,
  treść uchwały

 • nr 184/XXVI/2006 w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach,
  treść uchwały

 • nr 185/XXVI/2006 w sprawie  akceptacji treści projektu porozumienia w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Miasta Sulmierzyce,
  treść uchwały

 • nr 186/XXVI/2006 w sprawie kreślenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz zasad i trybu ich przyznawania,
  treść uchwały

 • nr 187/XXVI/2006 w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego,
  treść uchwały

 •  nr 188/XXVI/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
  treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/07/2006 11:11:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (17/08/2006 09:11:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (17/08/2006 09:11:26)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXV sesji w dniu 25 kwietnia 2006 roku.
 • 171/XXV/2006 w sprawie udzielenie absolutorium  dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2005 rok
  treść uchwały
 • 172/XXV/2006 w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zasad współpracy stron w zakresie dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych lekkich średnich samochodów strażackich dla jednostek administracyjnych powiatu krotoszyńskiego na przestrzeni lat 2006-2008
  treść uchwały
 • 173/XXV/2006 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sumierzyce na lata 2006-2013
  treść uchwały
  Lokalny Plan Rewitalizacji
 • 174/XXV/2006 w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  treść uchwały
 • 175/XXV/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środwiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
 • 176/XXV/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok
 • 177/XXV/2006 w sprawie zmian w podziale  Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
  treść uchwały
 • 178/XXV/2006 w sprawie akceptacji umowy współpracy z gminą węgierską Balatonfenyves
  treść uchwały
 • 179/XXV/2006 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego
  treść uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (27/04/2006 08:42:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (09/05/2006 13:36:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (09/05/2006 13:36:48)
Uchwały Rady Miejskiej uchwalone na XXIV sesji w dniu 23 lutego 2006 r.
 • 162/XXIV/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce,
  treść uchwały
 •  163/XXIV/2006 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2006 rok,
  treść uchwały
 • 164/XXIV/2006 sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 161/XXIII/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok,
  treść uchwały
 • 165/XXIV/2006 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu,
  treść uchwały
 • 166/XXIV/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii   zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach,
  treść uchwały
 • 167//XXIV/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii     zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • 168/XXIV/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii   zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • 169/XXIV/2006 w sprawie przyjęcia porozumienia określającego zasady współpracy stron w zakresie dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych lekkich średnich samochodów strażackich dla wybranych jednostek OSP z terenu poszczególnych jednostek administracyjnych powiatu krotoszyńskiego na przestrzeni lat 2006-2008.
  Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr PN.Ka.II-3.0911-205/06 stwierdzono nieważność uchwały
 • 170/XXIV/2006 w sprawie podjęcia wspólpracy Miasta Sulmierzyce z gminą węgierską Balatonfenyves
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/01/2006 08:30:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (27/04/2006 08:43:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (27/04/2006 08:43:28)