Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2002-2006 » ROK 2005

ROK 2005

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXIII sesji w dniu 28 grudnia 2005 roku

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KB
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/12/2005 11:36:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (28/02/2006 13:55:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (28/02/2006 13:55:18)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXII sesji w dniu 28 listopada 2005 roku
 • uchwała nr 146/XXII/2005 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • uchwała nr 147/XXII/2005  w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów
  treść uchwały
 • uchwała nr 148/XXII/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  treść uchwały
 • uchwała nr 149/XXII/2005 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
  treść uchwały,
  deklaracja-nieruchomość,
  deklaracja-rolny,
  deklaracja-leśny,
  informacja-rolny,
  informacja-leśny,
  informacja-nieruchomość
 • uchwała nr 150/XXII/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • uchwała nr 151/XXII/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • uchwała nr 152/XXII/2005 w sprawie przyjęcia Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz wprowadzenia zmian w Statucie Związku
  treść uchwały
 • uchwała nr 153/XXII/2005 w sprawie  ustalenia regulaminu na 2006 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za    warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • uchwała nr 154/XXII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta
  treść uchwały
 • uchwała nr 155/XXII/2005 zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2005 rok
  treść uchwały
 • uchwała nr 156/XXII/2005 w sprawie w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • uchwała nr 157/XXII/2005 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: K.B.
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/12/2005 10:38:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/01/2006 13:55:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/01/2006 13:55:00)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXI sesji w dniu 29 września 2005r.
 • uchwała nr 138/XXI/2005 - w sprawie dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach.
  138-XXI-05.doc
 • uchwała nr 139/XXI/2005 - w sprawie zmiany uchwały 3/I/2002 Rady Miejskiej w sulmierzycach z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady, wyboru Przewodniczących Komisji oraz składu osobowego Komisji.
  139-XXI-05.doc
 • uchwała nr 140/XXI/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla miasta Sulmierzyce.
  140-XXI-05.doc
 • uchwała nr 141/XXI/2005 - w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na współfinansowanie zakupu wyposażenia dla 5 policjantów wchodzących w skład grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
  141-XXI-05.doc
 • uchwała nr 142/XXI/2005 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2005.
 • uchwała nr 143/XXI/2005 - w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego.
 • uchwała nr 144/XXI/2005 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr 132/XX/2005 z dnia 21.06.2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 • uchwała nr 145/XXI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/10/2005 13:12:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/01/2006 14:08:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/01/2006 14:07:59)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XX sesji w dniu 21 czerwca 2005 roku
 • uchwała nr 125/XX/2005 w sprawie przyjęcia porozumienia w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie miasta Sulmierzyce.
  125-XX-05.doc
 • uchwała nr 126/XX/2005 w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.
  126-XX-05.doc
 • uchwała nr 127/XX/2005 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce na lata 2005 - 2014.
  127-XX-05.doc
  Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2014
 • uchwała nr 128/XX/2005 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach.
  128-XX-05.doc
 • uchwała nr 129/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach.
  129-XX-05.doc
 • uchwała nr 130/XX/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi nie bedących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach.
  130-XX-05.doc

 • uchwała nr 131/XX/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej Sulmierzyc do wykonywania pozostałych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.
  131-XX-05.doc
 • uchwała nr 132/XX/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  uchwała 132.shs
 • uchwała nr 133/XX/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  uchwała 133.shs
 • uchwała nr 134/XX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok.
  uchwała 134.shs

 • uchwała nr 135/XX/2005 w sprawie zmiany uchwały 3/I/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 19 listopada 2002r, w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady, wyboru Przewodniczących komisji oraz składu osobowego Komisji.
  135-XX-05.doc
 • uchwała nr 136/XX/2005 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  136-XX-05.doc
 • uchwała nr 137/XX/2005 w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach.
  137-XX-05.doc

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (22/09/2005 13:03:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (08/05/2006 11:57:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (08/05/2006 11:57:40)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIX sesji w dniu 31 marca 2005 r.
 • uchwała nr 119/XIX/2005 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2004 rok
  treść uchwały
 • uchwała nr 120/XIX/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • uchwała nr 121/XIX/2005 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  treść uchwały
 • uchwała nr 122/XIX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok
  treść uchwały
 • uchwała nr 123/XIX/2005 w sprawie zmiany uchwały 3/I/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady, wyboru Przewodniczących Komisji oraz składu osobowego Komisji
  treść uchwały
 • uchwała nr 124/XIX/2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi 
  treść uchwały
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (13/04/2005 09:04:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (22/09/2005 14:07:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (22/09/2005 14:07:17)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVIII sesji w dniu 11 lutego 2005 roku
 • Nr  112/XVIII/2005 w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warukni przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  treść uchwały
 • Nr 113/XVIII/2005 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczucieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  treść uchwały
 • Nr 114/XVIII/2005 w sprawie zaliczenia ulic w mieście do kategorii dróg gminnych
  treść uchwały
 • Nr 115/XVIII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2005 rok
  treść uchwały
 • Nr 116/XVIII/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  treść uchwały
 • Nr 117/XVIII/2005 w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 118/XVIII/2005 w sprawie dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/01/2005 15:01:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (13/04/2005 09:45:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (13/04/2005 09:44:49)