Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2002-2006 » ROK 2004

ROK 2004

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XII sesji w dniu 27 kwietnia 2004 roku
 • Nr 74/XII/2004 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2003 rok
  treść uchwały
 • Nr 75/XII/2004 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
  treść uchwały
 • Nr 76/XII/2004 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 77/XII/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr 78/XII/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/04/2004 08:37:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (19/05/2004 08:34:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (19/05/2004 08:34:21)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVI sesji w dniu 30 listopada 2004 roku.

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 listopada 2004 roku.

 

Nr 93/XVI/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok
treść uchwały

Nr 94/XVI/2004  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
treść uchwały

Nr 95/XVI/2004 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów
treść uchwały

Nr 96/XVI/2004  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
treść uchwały

Nr 97/XVI/2004  w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
treść uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3,
załącznik nr 4, załącznik nr 5
Nr 98/XVI/2004 w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok
treść uchwały
Nr 99/XVI/2004 w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
treść uchwały
Nr 100/XVI/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  oraz  wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach
treść uchwały

Nr 101/XVI/2004  w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w Zespole Szkół  Publicznych w Sulmierzycach
treść uchwały

 Nr 102/XVI/2004 w sprawie ustalenia kwoty najniższgo wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
treść uchwały

Nr 103/XVI/2004 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Sulmierzyce"
treść uchwały

Nr 104/XVI/2004 przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2005 rok
treść uchwały

Nr 105/XVI/2004  udzielenia dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego
treść uchwały

Nr 106/XVI/2004 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach  nr 91/XV/2004 z dnia 30.09.2004 w  sprawie zmiany uchwały nr 63/X/2003 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30.12.2003 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sulmierzyce na 2004 rok
treść uchwały

Nr 107/XVI/2004  zmian do budżetu miasta na 2004 rok

 treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (18/11/2004 08:45:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (08/02/2005 09:47:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (08/02/2005 09:46:48)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XV sesji w dniu 30 września 2004 roku.
 • Uchwała Nr  90 /XV/2004    w sprawie przyjęcia porozumienia w sprawie utrzymania czystości ulic na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr 91/XV/2004   w sprawie zmiany uchwały nr 63/X/2003 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sulmierzyce na 2004 r.
  treść uchwały
 •  Uchwała Nr 92 /XV/2004 w sprawie  zmian do budżetu miasta na 2004 r.
  treść uchwały


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/09/2004 14:43:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (08/02/2005 09:47:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (08/02/2005 09:33:34)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIV sesji w dniu 10 sierpnia 2004 roku
 • Nr 84/XIV/2004 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  treść uchwały
 • Nr 85/XIV/2004 w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwalczania od opłat oraz trybu ich pobierania
  treśc uchwały
 • Nr 86/XIV/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
  treść uchwały
 • Nr 87/XIV/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  treść uchwały
 • Nr 88/XIV/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść uchwały
 • Nr 89/XIV/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (23/08/2004 09:22:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/08/2004 12:59:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/08/2004 12:59:14)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIII sesji w dniu 17 czerwca 2004 roku.
 • Nr 79/XIII/2004 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały     program ochrony środowiska
 • Nr 80/XIII/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia i limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce oraz  upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Sulmierzyc do wykonywania pozostałych czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Nr 81/XIII/2004 w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr 82/XIII/2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  treść uchwały
 • Nr 83/XIII/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2004 rok
  treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (23/06/2004 11:22:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/08/2004 09:23:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/08/2004 09:23:33)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XI sesji w dniu 23 marca 2004 roku.
 • Nr 70/XI/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulmierzyce na 2004 rok
  treść uchwały
 • Nr 71/XI/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
 • Nr 72/XI/2004 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  treść uchwały
 • Nr 73/XI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 3/I/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 19 listopada 202 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady, wyboru Przewodniczących Komisji oraz składu osobowego Komisji.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/03/2004 09:04:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2004 09:10:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2004 08:37:51)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XVII sesji w dniu 30 grudnia 2004 roku

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (31/12/2004 07:55:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/01/2005 14:39:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/01/2005 14:39:28)