Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Organizacje Pozarządowe » ROK 2018

Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

I.Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2018,z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji - 31.10.2017 r.

- zakończenie konsultacji - 10.11.2017 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 10.11.2017r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/10/2017 12:48:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/10/2017 12:48:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/10/2017 12:48:45)