Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Organizacje Pozarządowe » ROK 2017

Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

W związku z koniecznością uchwalenia programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 proszę o przedstawienie uwag i wniosków w sprawie załączonego projektu  w terminie do  08.11.2016r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 20.10.2016r. do 08.11.2016. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm. ) na rok 2017.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 08.11.2016r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 09.11.2016r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Urszula Sobierajska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/10/2016 15:27:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/10/2016 15:27:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/11/2016 08:53:05)