Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Organizacje Pozarządowe » ROK 2016

Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/07/2016 10:38:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/07/2016 10:38:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/07/2016 10:38:56)
Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach  z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 03.11.2015r. do 13.11.2015r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010 nr 234,poz.1536 j.t.) na rok 2016.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 13.11.2015r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych  z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 13.11.2015r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

                    p.o. Burmistrza Miasta
                       /-/ Andrzej Budny

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/11/2015 10:32:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/07/2016 10:32:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/07/2016 10:39:05)