Wyszukiwarka:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/11/2015 13:41:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/11/2015 13:41:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/11/2015 13:41:21)
Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach  z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 03.11.2015r. do 13.11.2015r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010 nr 234,poz.1536 j.t.) na rok 2016.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 13.11.2015r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych  z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 13.11.2015r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

                                                        p.o. Burmistrza Miasta
                                                            /-/ Andrzej Budny

ANKIETA

PROJEKT UCHWAŁY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Urszula Sobierajska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/11/2015 13:30:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/11/2015 13:30:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/04/2016 10:56:01)
Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Sulmierzyce przeznaczonych do dzierżawy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/09/2015 12:35:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/09/2015 12:35:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/09/2015 12:35:17)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/08/2015 12:29:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/08/2015 12:29:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/08/2015 12:31:33)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/07/2015 13:17:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/07/2015 13:17:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/07/2015 13:18:10)
Wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (09/02/2015 09:48:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (09/02/2015 09:48:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/07/2015 13:19:14)
KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO SULMIERZYCE W ROKU 2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/01/2015 13:29:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/01/2015 13:29:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/07/2015 13:19:25)
Informacja BURMISTRZA MIASTA o wykazie gruntów przeznaczonych do dzierżawy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (16/01/2015 09:25:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (16/01/2015 09:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/07/2015 13:19:42)