Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Ochrona Środowiska » Decyzje, ogłoszenia

Decyzje, ogłoszenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/05/2018 15:23:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/05/2018 15:23:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/05/2018 15:23:16)
OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Trawińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/02/2018 10:36:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/02/2018 10:36:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/02/2018 10:36:24)
Zawiadomienie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/06/2017 10:25:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/06/2017 10:25:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/06/2017 10:25:19)
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

Projektu  Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Strategie, plany, programy, sprawozdania, decyzje/ programy".
Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  - formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędzie się w dniu
21.02.2017 r. - godz. 9.00 - Urząd Miejski w Gnieźnie  ul. Lecha 60, sala nr 9
21.02.2017 r. -  godz. 13.30 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10,
22.02.2017 r. -  godz. 10.00 - Leszno Rynek - Ratusz, sala konferencyjna.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/02/2017 12:26:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/02/2017 12:26:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/02/2017 12:26:58)
Obwieszczenie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/10/2016 16:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/10/2016 16:25:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2016 16:25:36)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/09/2016 08:31:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/09/2016 08:32:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/09/2016 08:32:33)
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/09/2016 10:36:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/09/2016 10:36:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/09/2016 10:36:09)
Ogłoszenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/09/2016 14:18:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/09/2016 14:18:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/09/2016 14:18:38)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc z dnia 19.08.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/08/2016 08:48:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/08/2016 08:48:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/09/2016 09:13:37)
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/07/2016 15:32:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/07/2016 15:32:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/07/2016 15:32:38)
Obwieszczenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/05/2016 09:02:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/05/2016 09:02:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/05/2016 09:04:21)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ. 6220.2.2016

Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje, że w dniu 16.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.2.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt o obsadzie 2222 DJP z laboratorium i dydaktyczną stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, a także niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 3183/4, 3185, 3186/1, 3187, 3180 w obrębie ewidencyjnym; 0001 Miasto Sulmierzyce ( arkusz mapy 6).

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., Nr 1235 ze zm.), Burmistrz Miasta Sulmierzyce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.02.2016 r. na wniosek inwestora firmy INVEST PRO CAPITAL SP. Z O.O. SKA, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.2.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt o obsadzie 2222 DJP z laboratorium i dydaktyczną stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, a także niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 3183/4, 3185, 3186/1, 3187, 3180 w obrębie ewidencyjnym; 0001 Miasto Sulmierzyce ( arkusz mapy 6).

 

z up. Burmistrza Miasta

/-/ Karina Błaszczyk

Sekretarz Miasta

 

Sulmierzyce, dnia 17.03.2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/03/2016 13:21:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/03/2016 13:21:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/03/2016 13:21:10)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/02/2016 08:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/02/2016 08:06:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/02/2016 08:06:57)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/10/2015 15:34:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/10/2015 15:34:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/10/2015 15:34:59)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/10/2015 13:25:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/10/2015 13:25:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/10/2015 13:26:35)
Zawiadomienie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/08/2015 12:04:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/08/2015 12:04:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/08/2015 12:04:48)
Zawiadomienie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/08/2015 11:56:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/08/2015 11:56:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/08/2015 11:56:53)
Zawiadomienie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/07/2015 15:01:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/07/2015 15:01:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/07/2015 15:01:56)
OGŁOSZENIE RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/07/2015 14:59:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/07/2015 14:59:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/07/2015 14:59:16)
Zawiadomienie z RDOŚ z dnia 25 czerwca 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/06/2015 15:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 15:34:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 15:34:37)
Obwieszczenie Burmistrza Zdun z dnia 15.06.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/06/2015 12:48:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/06/2015 12:48:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/06/2015 12:51:12)
Zawiadomienie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/06/2015 12:54:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/06/2015 12:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/06/2015 12:54:00)
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 28 maja 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/06/2015 12:52:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/06/2015 12:52:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/06/2015 12:54:16)
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 29.05.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/06/2015 12:38:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/06/2015 12:38:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/06/2015 12:38:29)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/05/2015 15:06:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/05/2015 15:06:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/05/2015 15:06:13)
Obwieszczenie Burmistrza Zdun
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/05/2015 11:28:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/05/2015 11:28:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/05/2015 15:03:59)
OGŁOSZENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (28/04/2015 14:46:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (28/04/2015 14:46:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (28/04/2015 14:46:03)
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (20/04/2015 14:59:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (20/04/2015 14:59:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (20/04/2015 14:59:06)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDUN Z DNIA 25.03.2015 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (01/04/2015 10:24:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (01/04/2015 10:24:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (01/04/2015 10:24:12)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDUN
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (26/03/2015 09:41:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (26/03/2015 09:41:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (26/03/2015 09:41:53)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (03/03/2015 14:26:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (03/03/2015 14:26:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (03/03/2015 14:26:14)
Informacja dotycząca terminu ważności niektórych decyzji z zakresu gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 08:37:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 08:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (17/02/2015 08:37:27)
PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: IRENA KOCZOROWSKA
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (18/12/2014 14:46:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (18/12/2014 14:46:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/12/2014 14:46:26)
OBWIESZCZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (04/11/2014 15:16:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (04/11/2014 15:16:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (04/11/2014 15:16:43)
OBWIESZCZENIE RDOŚ Z DNIA 26.09.2014 R.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/10/2014 15:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/10/2014 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (06/10/2014 15:22:14)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ z dnia 04.08.2014r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (08/08/2014 13:54:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (08/08/2014 13:54:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (08/08/2014 13:54:13)
OBWIESZCZENIE z dnia 15.07.2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (25/07/2014 12:22:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (25/07/2014 12:22:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (25/07/2014 12:23:53)
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (16/07/2014 15:15:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (16/07/2014 15:15:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (16/07/2014 15:15:17)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDUN
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (10/07/2014 15:30:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (10/07/2014 15:30:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (10/07/2014 15:30:35)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ z dnia 01.07.2014r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (08/07/2014 12:01:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (08/07/2014 12:01:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (08/07/2014 12:01:30)
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Sulmierzyce na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 13:15:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 13:15:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 13:15:28)
OBWIESZCZENIE RDOŚ Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROK
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 08:43:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 08:43:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (26/06/2014 08:43:20)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ z dnia 06.06.2014r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:49:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:49:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:49:19)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ z dnia 06.05.2014r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:46:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (10/06/2014 09:46:28)
ZAWIADOMIENIE RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (26/05/2014 14:23:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (26/05/2014 14:23:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (26/05/2014 14:26:19)
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (05/05/2014 11:10:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (05/05/2014 11:10:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (05/05/2014 11:10:46)
POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH DLA PROJEKTU RELACJI LWÓWEK- ODOLANÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (16/04/2014 10:21:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (16/04/2014 10:21:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (16/04/2014 10:21:09)
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 4.04.2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/04/2014 13:42:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/04/2014 13:42:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/04/2014 13:42:44)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sulmierzyce - działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2013r. Nr 1235 ze zm.) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informuje mieszkańców o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek - pawilonów hodowlanych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą na działkach 3183,4 3186/1 i 3185 w obrębie Sulmierzyce, powiat krotoszyński.

Inwestor: INVEST PRO CAPITAL SP. Z O.O. SKA ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/01/2014 12:38:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/01/2014 12:38:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/01/2014 12:38:31)
Ogłoszenie RDOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/11/2013 15:19:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2013 15:19:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2013 15:19:53)
OBWIESZCZENIE RDOŚ W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/11/2013 15:18:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2013 15:18:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2013 15:18:23)
OBWIESZCZENIE RDOŚ W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2013 15:26:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2013 15:26:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2013 15:26:03)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia, że w dniach od 1 października 2013 roku do 30 listopada 2013 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w mieście Sulmierzyce. Uproszczony plan urządzenia lasów będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia w/wym. projektu planu urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 56 Pułku7 Piechoty 10.

Sprawę prowadzi Pani Danuta Kułaga nr tel. 62 7254256 wew. 338.

Po rozpatrzeniu wniosków Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Piotr Kaszkowiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/10/2013 14:01:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/10/2013 14:01:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/10/2013 14:01:31)
OBWIESZCZENIE RDOŚ W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/09/2013 14:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/09/2013 14:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/09/2013 14:36:03)
OBWIESZCZENIE RDOŚ W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/09/2013 14:34:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/09/2013 14:34:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/09/2013 14:34:47)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Sulmierzyce - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informuje mieszkańców o wydaniu decyzji odmawiającej wydania na rzecz firmy INVEST PRO CAPITAL Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek - pawilonów hodowlanych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą na działkach 3183/4 3186/1 i 3185 w obrębie Sulmierzyce, powiat krotoszyński.

Akta sprawy Nr OS. 6220.3.2013 do zapoznania znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pokój nr 5.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/09/2013 14:33:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/09/2013 14:33:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/09/2013 14:33:01)
OBWIESZCZENIE RDOŚ W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/09/2013 10:24:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/09/2013 10:24:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/09/2013 10:25:44)
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 15:14:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 15:14:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 15:14:08)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sulmierzyce - działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informuje mieszkańców o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek - pawilonów hodowlanych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą na działkach 3183,4 3186/1 i 3185 w obrębie Sulmierzyce, powiat krotoszyński.

Inwestor: INVEST PRO CAPITAL SP. z O.O. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Burmistrz Miasta
/-/ Piotr Kaszkowiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/07/2013 15:10:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/07/2013 15:10:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/07/2013 15:10:27)
Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/07/2013 12:13:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/07/2013 12:13:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/07/2013 12:13:17)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/07/2013 14:29:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/07/2013 14:29:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/07/2013 14:47:14)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/06/2013 13:27:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/06/2013 13:27:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/06/2013 13:27:24)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDUN - DOT. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE FARMY WIATROWEJ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/11/2012 09:52:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/11/2012 09:52:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/11/2012 09:52:33)
Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego o wszczęciu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/08/2012 12:59:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/08/2012 13:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/08/2012 12:59:55)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/08/2012 14:58:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/08/2012 14:59:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/08/2012 14:58:58)
Uchwała Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2012 13:27:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2012 13:27:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2012 13:27:19)
OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/07/2012 07:59:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/07/2012 08:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2012 07:59:54)
Obwieszczenie Burmistrza Zdun
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/07/2012 11:30:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/07/2012 11:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/07/2012 11:30:35)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:59:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:59:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:59:11)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:56:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/07/2012 10:56:19)
Obwieszczenie Burmistrza Zdun
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/06/2012 22:10:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/06/2012 22:10:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/06/2012 22:10:27)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/05/2012 20:24:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/05/2012 20:24:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/05/2012 20:24:52)
Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sulmierzyce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/03/2012 09:10:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/03/2012 09:12:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/03/2012 09:12:52)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/01/2012 09:22:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/01/2012 09:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/01/2012 09:22:40)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania i podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniosku dotyczącym wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (25/02/2011 15:11:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (25/02/2011 15:19:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (25/02/2011 15:19:08)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o wszczęciu postępowania i podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniosku dotyczącym wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Pana Sławomira Wiznera postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn. pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład usług wulkanizacyjnych i naprawiania klimatyzacji”.

W związku z powyższym od dnia 31.08.2010 roku r.  do dnia 20.09.2010 r. ( włącznie)  w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 /pokój nr 5 / można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Sulmierzyce, dnia 30.08.2010 roku

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/08/2010 14:47:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/08/2010 14:47:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2010 14:47:38)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o wszczęciu postępowania i podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniosku dotyczącym wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn. Zmiana przeznaczenia istniejącej wiaty magazynowej na pomieszczenia do przerobu drewna okrągłego ( TARTAK ) Sulmierzyce ul. Klonowicza 64, nr działki 1949.
W związku z powyższym od dnia 22.07.2010 roku r.  do dnia 12.08.2010 r. ( włącznie)  w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 /pokój nr 5 / można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Sulmierzyce, dnia 21.07.2010 roku

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/07/2010 12:46:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/07/2010 12:46:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/07/2010 12:46:41)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO ETAPU PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTU PLANU OCHRONY OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "DĄBROWY KROTOSZYŃSKIE"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (04/02/2010 13:37:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (04/02/2010 13:37:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (04/02/2010 13:37:49)
OBWIESZCZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (23/12/2009 12:43:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/12/2009 12:43:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/12/2009 12:43:52)
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta Sulmierzyce


Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia o wydaniu w dniu 27.11.2009 roku postanowienia Nr OS.7627/4/1/2009  w sprawie wyznaczenia  siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego i zgłaszania żądań do wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg  w Krotoszynie postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na         „ Przebudowie ul. Kaliskiej w Sulmierzycach ( droga powiatowa nr 5169)”. Wyznaczony termin liczy się po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach ul. Rynek 11 , pokój nr 5, w godz. 900 – 1500.

treść postanowienia

Sulmierzyce, dnia 27.11.2009 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/11/2009 14:24:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2009 14:28:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2009 14:28:21)
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta Sulmierzyce


Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia o wydaniu w dniu 25.11.2009 roku postanowienia Nr OS.7627/4/2009  w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ Przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach ( droga powiatowa nr 5169)”.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 /pokój nr 5 /  oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/11/2009 15:30:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2009 11:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2009 11:39:09)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                               Sulmierzyce, dnia 6.11.2009 r

Nr OS.7627/4/2009   

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

 że w dniu 6.11.2009 r. na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 Kpa zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (droga powiatowa nr 5169 P ) – oznaczonej jako działki nr 3081,3187,2254/1, 2710/2, 2710/1, stanowiące własność Skarbu Pastwa  we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie ul. Transportowa 1 oraz działka 2165/2 własność Chleboś Grzegorza, Chleboś Heleny, Chleboś Seweryna , działka nr 2164/3 stanowiąca własność Doroty Mazur.

W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie wyrównanie profilu poprzecznego i poszerzenie jezdni, oraz ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna nawierzchni .Projektowana przebudowa ma na celu poprawę segregacji pasm ruchu, stanu nawierzchni drogi w połączeniu ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni i utwardzeniem chodnika. Zakłada się również przestawienie (likwidację) i dołożenie wpustów deszczowych, oraz dobudowanie odcinków przykanalików. Przewidziano także w projekcie wykonanie nawierzchni chodnika i zatoki, oraz odnowę nawierzchni jezdni z  jej wyrównaniem w profilu podłużnym i poprzecznym, oraz stosowne jej poszerzenie. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach na stronie BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach ul. Rynek 11.

 

            Ze złożonym wnioskiem można się zapoznać w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego
w Sulmierzycach ul. Rynek 11, w terminie 14 dni od daty podania tego zawiadomienia do publicznej wiadomości. W terminie tym można również składać uwagi i wnioski.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2009 10:02:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2009 10:06:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2009 10:06:22)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

                                                                  OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniosku dotyczącym wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (droga powiatowa nr 5169 P ) .
W związku z powyższym od dnia 09.11.  2009 r.  do dnia  30.11.2009  r. można w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 /pokój nr 5 / zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/11/2009 12:01:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2009 10:06:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2009 10:05:56)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

Na podstawie art. 85 ust.3ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z póżn.zm.).

Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia o wydaniu w dniu 14 września 2009 roku decyzji Nr OS 7627/2/3/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia  polegającego na
„ budowie stacji paliw na działkach  nr 1663/2, 1663/3,  ul. Strzelecka w Sulmierzycach,  pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie”.

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Sumierzycach ul. Rynek 11 pokój nr 5 można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/09/2009 13:15:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/09/2009 13:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/09/2009 13:15:47)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

Na podstawie art. 79 ust.1ustawy Sulmierzyce dnia 3 października 2008 roku Sulmierzyce udostępnianiu informacji Sulmierzyce środowisku Sulmierzyce jego ochronie, udziale społeczeństwa Sulmierzyce ochronie środowiska oraz Sulmierzyce ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199, poz. 1227 )Burmistrz Miasta Sulmierzyce zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn. Budowa Stacji Paliw. Lokalizacja inwestycji : działki nr 1663/3 i 1663/2  Sulmierzyce ul. Strzelecka ( DINO).
W związku z powyższym w terminie od dnia 21.08. 2009 r.- do dnia 11.09.2009 r. można w Urzędzie Miejskim w Sumierzycach ul. Rynek 11 pokój nr 5 można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/wym. przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:22:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:22:40)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) Postanowieniem z dnia 02.07.2009 roku Nr OS 7627/2/1/2009 Burmistrz Miasta Sulmierzyce podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa stacji paliw na działkach  nr 1663/2, 1663/3,  ul. Strzelecka w Sulmierzycach,  pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie” .W dniu 26 czerwca 2009 roku wnioskodawca przedłożył wymagany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W Urzędzie Miejskim w Sumierzycach  ul. Rynek 11 pokój nr 5 można zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko dla w/wym. przedsięwzięcia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:21:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:22:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/08/2009 12:21:58)
POSTANOWIENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (11/05/2009 13:02:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (11/05/2009 13:05:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (11/05/2009 13:05:48)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/04/2009 14:23:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/04/2009 14:23:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/04/2009 14:23:23)
POSTANOWIENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (01/04/2009 08:33:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (01/04/2009 08:36:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (01/04/2009 08:36:23)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:28:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:31:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:31:12)
Postanowienie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:26:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:31:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (27/03/2009 15:31:45)
ZAWIADOMIENIE
Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku p. Sławomira Wiznera wyadana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład usług wulkanizacyjnych i naprawiania klimatyzacji" położonego w Sulmierzycach przy ul. Starokościelna 12.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, pokój nr 5
w godzinach pracy urzędu.
 
Burmistrz Miasta
/-/ Idzi Kalinowski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/11/2010 15:17:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/11/2010 15:17:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/11/2010 15:17:21)
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji związanych z uruchomieniem Podziemnego Magazynu Gazu Henrykowice
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/02/2009 15:09:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (06/02/2009 15:09:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (06/02/2009 15:09:36)
Obwieszczenie
 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE

informuje, że w dniu 6 listopada 2007 roku na wniosek: Projektowanie i Nadzory

Budowlane Henryk Stradomski 63-500 Ostrzeszów os. Zamkowe 23c/7 reprezentującego Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71a, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

została wydana

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla projektowanej linii napowietrzno - kablowej nn oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sulmierzyce, Osiedle Sulimira

Działki o nr ewid: 821/2, 3664, 4986, 3699, 3710, 3714, 3811, 3715, 3770, 3772, 3763, 3764,3765, 3766 i 3700/2

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy. Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

Wywieszono dnia 06.11.2007 r.

Zdjęto:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/11/2007 11:52:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (06/11/2007 11:52:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (06/11/2007 11:52:03)
Obwieszczenie
 

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61, par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200r. ze zmianami) oraz

art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póz. zmianami)BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE


Informuje, że w dniu 29 sierpnia 2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydaniaDECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Dla projektowanej linii napowietrzno – kablowej nn oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sulmierzyce, Osiedle Sulimira.Działki o nr ewid:

821/2, 3664, 4986, 3699, 3710, 3714, 3811, 3715, 3770, 3772, 3764, 3765,

3766 i 3700,2).


W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Miasta w Sulmierzycach ul. Rynek 11 zapoznać się z aktami sprawy dot. inwestycji.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa ich późniejszego wnoszenia.


wywieszono: dnia 29.08.2007r.

Zdjęto:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/08/2007 15:12:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/08/2007 15:12:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/08/2007 15:12:45)
OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61, par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

 

BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE

 

informuje, że została wydana decyzja Nr 17P/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Sulmierzyce- etap IV.

 

 Inwestycją objęte są tereny położone w Sulmierzycach przy ulicach :

 

-Strzeleckiej, dz. o nr ewid. 1003/1, 1003/2, 1663/3, 925, 926/1,

-Nowej, dz. o nr ewid. 2358/1, 2358/2, 2330,

-Rynek, dz. o nr ewid. 1717, 1723,

-Starokościelnej, dz. o nr ewid. 1702,

-Klonowicza, dz. o nr ewid. 2276, 2279.

 

 

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

 

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

  

 

wywieszono: dnia 03.08.2007 r.

zdjęto: 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/08/2007 12:33:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/08/2007 12:33:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/08/2007 12:33:50)
OBWIESZCZENIE
 

 


OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61, par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. Ze zmianami ) oraz art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).


BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE


informuje, że w dniu 23 maja 2007 r. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydaniaDECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Sulmierzyce - etap IV.

Inwestycją objęte są tereny położone w Sulmierzycach przy ulicach :- Strzeleckiej, dz. o nr ewid. 1003/1 ,1003/2, 1663/2, 1663/3, 925, 926/1

 • Nowej, dz. o nr ewid. 2358/1, 2358/2, 2330

 • Rynek , dz. o nr ewid. 1717 , 1723,

 • Starokościelnej, dz. o nr. ewid. 1702

 • Klonowicza, dz. o nr ewid. 2276, 2279.W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Miasta Sulmierzyce ul. Rynek 11 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa ich późniejszego wnoszenia.


Wywieszono: dnia 23.05.2007r.

zdjęto:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (23/05/2007 15:40:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (13/01/2009 09:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (13/01/2009 09:16:53)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

Z dnia: 21.11.2006 roku o wydaniu i wprowadzonym wpisie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach Etap V”.

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 i art. 46A pkt.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.)  informuję,, o wydaniu i wpisaniu  w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach - Etap V”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 14 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/11/2006 11:16:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/11/2006 11:24:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/11/2006 11:24:00)
OBWIESZCZENIE

                                                               OBWIESZCZENIE

 

 

                           BURMISTRZ   MIASTA   SULMIERZYCE

 

informuje , że w dniu 01 sierpnia 2006 r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

 

 

        została wydana decyzja nr 2P/2006 o ustaleniu lokalizacji 

                           inwestycji celu  publicznego

 

na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach –etap V zadanie 1-5 obejmująca ulice:

 

Kaliska, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Wrocławska, Uciechowska, Krotoszynska, Błonie, Rynek, Rynkowa, Klonowicza, Odolanowska, Stryczyńskiego, Świerczewskiego, Kutrzeby, Laskowskiego, Siwickiego,Granowice, Ceglarska, Nowokościelna, Szkolna, Nowa, L. Piątka, Sadownicza, XXX-lecia PRL, Asnyka, Broniewskiego, Wiosny Ludów, Rolnicza i Myśliwska

 

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie

art.53 w/w ustawy.

 

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

 

 

 

 

wywieszono dnia 01.08.2006 r.

zdjęto:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/08/2006 13:49:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/08/2006 13:49:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/08/2006 13:49:41)
ogłoszenie

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

Z dnia: 30 czerwca  2006 roku o ogłoszeniu terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach.

 

 

Na podstawie art. 32 pkt.1 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 89 i art.90 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks  Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r.Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)

                                                    ogłaszam , co następuje:

 

W dniu 12 lipca 2006 roku o godz. 13-tej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach  ul. Rynek 11 ( salka narad ) odbędzie się w rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa . Rozprawa  ma na celu umożliwienie złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów i dowodów w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/06/2006 13:20:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/08/2006 13:47:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/08/2006 13:47:34)
ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

                            o wszczęciu postępowania i wystąpieniu

do organów współdziałających

 

 

 

                   Zgodnie z art.19,31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta Sulmierzyce  podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 21 marca 2006 roku na wniosek  firmy Polski Koncern Naftowy „ ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych nr 1468 PKN ORLEN S.A. w Sulmierzycach przy ul. Krotoszyńskiej .

 

         Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

         Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach ul. Rynek 11 , pokój nr 5 w godzinach urzędowania do dnia 11 kwietnia 2006 roku .

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń i umieszczono w biuletynie informacji publicznej w dniu 21 marca 2006 roku.

 

 

   Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:14:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:14:36)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

 

Ważne w dniach: 21 marca 2006 roku  do 11 kwietnia 2006 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych nr 1468 PKN ORLEN S.A. w Sulmierzycach przy ul. Krotoszyńskiej .

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

 

   Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:09:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:10:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (21/03/2006 12:09:54)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

ważne w dniach 6-28 lutego 2006 r.

 

Z dnia: 6.02.2006 roku o wprowadzonym wpisie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach Etap V”.

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulmierzycach - Etap V”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

 

  Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/02/2006 12:08:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:19:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:19:06)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Ważne w dniach: 23.12.2005 - 12.01.2006

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja o wyrażeniu zgrody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi dojazdowej do boiska sportowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Sulmierzyce, powiat Krotoszyn."

 Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

 

                                                                                  /-/ Irena Rękosiewicz

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (23/12/2005 09:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:20:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:19:47)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Ważne w dniach: 14.12.2005 - 3.01.2006

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Likwidacja istniejącej kontenerowej stacji gazowej w//c / /ś/c. Postawienia nowego kontenera stacji ś/c i podłączenia do nowoprojektowanego gazociągu ś/c. w Sulmierzycach” Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

 

                                                                                  /-/ Irena Rękosiewicz

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (14/12/2005 08:37:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/12/2005 09:52:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/12/2005 09:48:02)
Obwieszczenia o umieszczeniu w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

 

Ważne w dniach: 6.12.2005 - 28.12.2005

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

    Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

 

Ważne w dniach: 6.12.2005 - 28.12.2005

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Sulmierzyce Etap IV”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

  

    Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

 

 

Ważne w dniach: 6.12.2005 - 28.12.2005

 

Na podstawie art.32 ust.1 , pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa drogi dojazdowej  do boiska sportowego wraz z odwodnieniem”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 i są dostępne do wglądu w pok. nr 5 w godz. 8:00 - 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w pok. nr 5, w terminie 21 dni od daty podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

  

 

    Burmistrz Miasta

/-/ Irena Rękosiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/12/2005 12:07:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:22:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/05/2006 12:22:14)