Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuro Obsługi Mieszkańca

Druki i wnioski do pobrania

BUDOWNICTWO 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 


 EWIDENCJA LUDNOŚCI I USC

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/01/2016 08:25:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/02/2016 08:45:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/08/2018 12:21:55)
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA ROK 2018

Stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będę mieszkańców miasta
w 2018 roku.

Podatek od nieruchomości
Podatek  od gruntów:
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,77  zł.
-pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,63 zł.
-pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  powierzchni 0,23 zł.
Podatek od budynków lub ich części:
-mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,71 zł.                                                      
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,90 zł.
-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,80 zł.                                                
-związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od 1 m2 pow. użytkowej" 4,70 zł.
-pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,00 zł.                   
-od budowli 2% ich wartości

Podatek rolny
Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 52,49 zł  za 1 dt. 

Podatek leśny
Podatek leśny na rok 2018 wynosi 43,3532 zł. za 1 ha lasu  

Opłata od posiadania psów:
-od jednego psa - 39 zł 

Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące na terenie miasta Sulmierzyce od 9 lipca 2018 r. 

-Cena za 1 m3 dostarczanej wody - 3,10 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT,
-Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków - 8,74 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT
-Abonament - 3,73 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
Rada Miejska ustaliła dopłatę Miasta do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 3,00 zł netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków

                                                                                                                            

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2018 16:22:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2018 16:22:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/07/2018 10:10:16)